Minister Elias op werkbezoek bij het ’s Lands Hospitaal

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid bracht woensdag een werkbezoek aan het ’s Lands Hospitaal. Tijdens deze ontmoeting maakte de minister kennis met de directie en de staf van het ziekenhuis. Gedurende het onderhoud werd om de aandacht van de minister gevraagd voor enkele belangrijke zaken, het ziekenhuis rakende.

De directeur van de instelling, William Deel, gaf onder andere aan dat de financiële situatie waarin het ziekenhuis verkeert en het tekort aan specialisten op korte termijn aangepakt moeten worden.

Ook wensten zowel de directeur als de medisch – directeur van ‘s Lands Hospitaal, Soenita Nannan Panday-Gopisingh, het probleem van de vele onverzekerde patiënten onder de aandacht van de bewindsman te brengen. Het zijn vooral de onverzekerde zwangere vrouwen die Nannan Panday-Gopisingh, die tevens de consultatiebureau arts is binnen het Moeder en Kind Centrum van het ziekenhuis, zorgen baren.

De minister gaf aan dat ook de problemen waarmee het ’s Lands Hospitaal te kampen heeft, zijn aandacht hebben. Er zal op kort termijn samen met de leiding nader worden ingegaan op de aangehaalde punten, om zodoende de diensten van het ziekenhuis optimaal te kunnen blijven garanderen.(GFC)