Minister Dodson geeft oplossingsmodellen voor energiekwestie binnenland

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft in De Nationale Assemblee oplossingsmodellen aangedragen voor wat betreft de energieproblematiek in het binnenland.

De regering kamt met wat uitdagingen, zoals het leveren van brandstof en onderdelen voor machines. Een ander knelpunt vormt ook de financiën, om de dorpen op kort termijn van energie te kunnen voorzien.

De bewindsman zei met zijn staf te hebben vergaderd over deze kwestie om met het oog op de projecten die met India uitgevoerd worden, een totaalbeeld te krijgen. Het totale binnenland heeft de aandacht van de overheid, beklemtoont minister Dodson.

De aangehaalde spoedgevallen worden zo snel als mogelijk aangepakt. Ten aanzien van het energiegebeuren in het binnenland heeft de regering een andere aanpak.

Een deel zal uit eigen middelen worden uitgevoerd, terwijl het andere deel uit de creditline met India wordt gefinancierd. Er zal een systeem gehanteerd worden op basis van de realiteit van het elektriciteitssysteem.

133 dorpen zijn geïdentificeerd die allemaal op basis van solarexposure zijn opgemeten, zegt de NH-minister.

Uit onderzoek is komen vast te staan dat er rendement is van gemiddeld 20% zonne-energie. Dit is niet voldoende om de dorpen continue van elektriciteit te voorzien.

De minister gaf aan dat er een hybride systeem toegepast zal worden van zonne-energie en brandstof om zo de gebieden optimaal te kunnen voorzien. De dataverzameling met de consultants uit India verloopt goed, weet de bewindsman die verder ook aangaf dat de eerste dorpen in januari 2020 op dit systeem worden aangesloten.

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen neemt de kwestie rond de watervoorziening in het binnenland ook mee. Voor deze gebieden komen er oppervlaktewater en grondwater reinigingssystemen.

Minister Dodson benadrukt dat het binnenland hoge prioriteit geniet bij de regering. Naar zijn zeggen zijn er genoeg probleemgevallen geweest, waar er gauw oplossing is gebracht voor de bewoners.

Overige berichten