fbpx

Minister Dikan: Wet zorgt voor geruststelling bij binnenlandbewoners

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling(RO) zegt dat met de goedkeuring van de Wet Bescherming Leef- en Woongebieden, de rust onder de Inheemsen en in stamverband wonende Surinamers gegarandeerd is.

De bewindsman geeft aan dat deze burgers niet voor verrassingen komen te staan. In De Nationale Assemblee (DNA) is de wet afgelopen vrijdag met algemene 37 stemmen goedgekeurd wat betekent dat het heel parlement erachter staat.

Hiermee is het Decreet Beginselen Grondbeleid van 1982 gewijzigd. Belangrijke bepaling in deze wet is, dat de overheid binnen een bepaalde straal geen concessies aan derden in de directe omgeving van een woongemeenschap mag verlenen.

Minister Dikan gaf aan, dat deze wet conflicten voorkomt en ook condities aandraagt die een bijdrage zullen leveren in het nog op te lossen grondenrechtenvraagstuk.

De bewindsman zei tijdens de behandeling van de wet dat zijn ministerie een belangrijke rol te vervullen heeft bij de uitvoering hiervan, met name het directoraat Gemeenschapsontwikkeling. Dit onderdirectoraat is onderverdeeld in een aantal secties te weten grondenrechten en ondernemerschap binnenland. Het beleid van het ministerie is volgens de minister namelijk gericht op het duurzaam ontwikkelen van de gemeenschappen van het binnenland.

De bewindsman ging ook in op geluiden die hij in de media vernomen heeft als zou de regering met deze wet zaken op de lange baan willen schuiven. Dat is onjuist zegt minister Dikan.

Volgens de bewindsman is juist expliciet in het stappenplan dat door de presidentiële commissie inzake grondenrechten is aangeboden, de stopzetting van de uitgifte van nieuwe concessies en of grondtitels in de woon en leefgebieden der tribale volken als eerste acute beleidsombuiging opgenomen. Dit ter voorkoming van potentiële conflicterende titels en waaruit de vastberadenheid tot de daadwerkelijke erkenning van de rechten van de tribale volkeren moet blijken.(GFC)