Minister Dikan neemt districtsplannen in ontvangst

Conform artikel 52 van de wet Regionale Organen hebben de districtscommissarissen vrijdag hun respectieve districtsplannen voor het dienstjaar 2020 ingediend bij minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.

De opstelling van de districtsplannen wordt vooraf gegaan door de hoorzittingen in alle ressorten van alle tien districten. Tijdens deze hoorzittingen krijgen bewoners van de respectieve ressorten de ruimte beleidsopties aan te dragen.

Het districtsplan bevat projecten en of belanghebbende zaken die de lokale bevolking graag aangepakt of verbeterd ziet.

Nu de indiening een feit is, zullen de plannen hun weg vinden naar de minister van Financiën, die er verder voor zal zorgen dat ze worden gedeeld met de verschillende departementen.

Bij wet is bepaald dat de begrotingen van de districtsplannen uiterlijk eind mei ingediend zullen moeten worden.

Artikel 52 lid 1 stelt het volgende: “Jaarlijks wordt door de districtsraad een districtsplan voor het komende jaar passende binnen het kader van het nationale meerjarenontwikkelingsplan opgesteld, dat uiterlijk eind maart van het lopende jaar aan de Minister wordt aangeboden.”

Overige berichten