Minister Dikan heeft succesvol overleg met granmans

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een vruchtbaar overleg gehad met de granmans Bono Velantie (Ndjuka), Albert Aboikoni (Saamaka), Lesly Valentijn (Matawai) en Jozef Forster (waarnemend granman Pamaka).

Het betrof een reguliere bespreking over zowel gemeenschappelijke als specifieke onderwerpen in hun respectieve stamgebieden in het binnenland. De bijeenkomst vond woensdag plaats in het Stardust Hotel in Paramaribo-Noord.

De delegaties, geleid door de granmans, bestonden elk verder uit hoofdkapiteins, kapiteins en basja’s. De minister was in gezelschap van directeur Wensley Misiedjan van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DDOAS) en leden van het kabinet van de minister.

Enkele onderwerpen die tijdens de bespreking aan de orde zijn gekomen zijn grondenrechten, gemeenschapsontwikkeling en de honoraria van de dignitarissen. De minister heeft de groep op de hoogte gesteld van reeds uitgevoerde plannen en in uitvoering zijnde projecten ter stimulering van gemeenschapsontwikkeling in hun werkgebied. De delegaties hebben gevraagd om aanpassing van de honoraria die het traditioneel gezag maandelijks ontvangt.

In zijn antwoord heeft de bewindsman uitleg gegeven over een recent voorstel aan president Desiré Bouterse. Het voorstel is om de vergoeding van de dignitarissen met 25% te verhogen naar analogie van de salarisverhoging van ambtenaren en de aan hen gelijkgestelden. Ook haalde hij maatregelen aan die zijn genomen om te voorkomen dat er weer stagnaties voordoen in de uitbetalingen.

Minister Dikan was kort in zijn opsomming van de vorderingen die worden gemaakt bij de uitvoering van het Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname.

De granmans en hun delegaties zijn uitgenodigd voor een kennismaking met managementteam belast met de uitvoering van het stappenplan alsook met de leden van drie technische commissies die daarbij een bijdrage leveren. De kennismakingsontmoeting zal plaatsvinden in de Congreshal.

De granmans waren na afloop van de bespreking vol lof over zowel hun communicatie met de minister als onderling. Er zijn afspraken gemaakt om dit overleg regelmatig te voeren.

De gramans zullen volgens een roulerend systeem, met assistentie van het ministerie, de vergadering in hun gebied organiseren. De datum en plaats van het eerstvolgend overleg zal binnenkort worden vastgesteld.

Overige berichten