Minister Dikan heeft aandacht voor problemen Matawai

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft bij een werkbezoek aan het Matawai-gebied toegezegd dat het ministerie de volle aandacht zal schenken aan de noden van deze regio.

Bij een ontmoeting met graman Lesly Valentijn der Martuariërs op zijn residentie te Pusugrunu, is er een krutu belegd.

Het traditioneel gezag heeft daarbij een aantal problemen aangehaald waarvoor er oplossingen zijn gevraagd bij de regering.

De bewindsman was in gezelschap van: Wensly Misiedjan (directeur Directoraat Duurzaam Ontwikkeling Afro-Surinamers, DDOAS) Monique Pintoe (onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling DDOAS), Marlon Cairo (directeur Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland, SFOB) en Yvonne Pinas (districtscommissaris Saramacca / bestuursressort Boven-Saramacca).

Hoofdkapitein Emannuel Enser heeft tijdens de krutu gewezen op het belang van verbetering van de gezondheidszorg in het Matawai-gebied en een permanente busverbinding tussen Paramaribo en Pusugrunu.

De hoofdkapitein onthulde dat de plaatselijke gemeenschap beschikt over twee eigen bussen. Daarnaast willen ondernemers die in het gebied actief zijn, zorg dragen voor nog twee bussen.

Om het tekort aan basja’s in sommige dorpen op te heffen, zullen er de komende tijd kandidaten worden voorgedragen.

De minister heeft de Matawai-leiding en –gemeenschap gerustgesteld en voorgehouden dat hij en zijn team aandacht hebben voor de situatie in het Boven-Saramacca-gebied.

Als bewindsman is minister Dikan ook blij met de initiatieven die de Matawai gemeenschap neemt om het gebied te ontwikkeling. De dorpelingen kopen zelf brandstof voor de opwekking van energie en ze gaan actief opzoek naar ondernemers die willen samenwerken.

De bewindsman en zijn delegatieleden hebben de gemeenschap toelichting gegeven op de ontwikkelingen op het gebied gemeenschapsbos en grondenrechten. De minister heeft veel positieve ontwikkelingen aangekondigd.

Hij vroeg in dat kader de stam zich open te stellen voor de goede ontwikkelingen. “Alles verandert, ga mee met de veranderingen en grijp ook de mogelijkheden van je gebied aan”, aldus minister Edgar Dikan.

De minister heeft tijdens de missie ook een bezoek gebracht aan O.S Kapitein Lucas Sebastianschool te Pusugrunu. Na een gesprek met de schoolleiding waarbij hij werd geïnformeerd over de problemen waarmee de leerkrachten en de pupillen kampen, heeft hij ook daar ondersteuning beloofd.

Enkele van de problemen zijn: geen adequaat sportveld, doorgezakte vloer van de kleuterklas en geen ICT-lessen. Minister Dikan heeft een enveloppe met daarin een onbekend bedrag overhandigd aan schoolleider Paul Redmond.

Daarnaast heeft hij toegezegd dat hij de problemen van de school zal doorspelen aan zijn collega Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.