Minister Chotkan vraagt begrip weggebruikers Zwartenhovenbrugstraat

GFC NIEUWS- De derde fase van de rehabilitatiewerkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat is reeds aangevangen.

De werkzaamheden vinden nu plaats tussen het Molenpad en de Gemenelandsweg.

De minister van Openbare Werken Transport & Communicatie,Vijay Chotkan bracht een bezoek aan het project dat door aannemingsmaatschappij Baitali NV wordt uitgevoerd. De directievoering ligt in handen van ACE Consultancy.

De minister is ingenomen met het tempo waarop er wordt gewerkt. “We proberen in een versneld tempo te werken, maar ondanks dat moet eenieder die bij het project betrokken is, denkend aan de nutsbedrijven, hun werk naar behoren uitvoeren.

“Dit brengt met zich mee dat er gelet op het verkeer momenteel sprake is van overlast voor de weggebruikers, die van de Zwartenhovenbrugstraat en omliggende wegen gebruik moeten maken. De route die je gewend was te gebruiken kan nu even niet maar we vragen om geduld,” aldus minister Chotkan.

Volgens de minister is hij bewust van de irritatie bij de weggebruikers. De bewindsman onderstreept ook dat de school de komende week aanvangt. Dit zal een extra drukte met zich mee brengen, maar het heel team dat belast is met dit project doet hun best dat erbinnen zeer kort termijn geen sprake meer hoeft te zijn van verkeersoverlast.

Chotkan geeft aan dat de drukte niet helemaal kan worden weggewerkt, maar dat men eraan werkt om deze af te breken. “Ik vraag de gemeenschap voor het begrip en bedank eenieder daarvoor. Wanneer er op straat wordt gewerkt is er vaak genoeg sprake van overlast, maar we vragen uw geduld daarvoor.

“Dit project kan geen eeuwen gaan duren. Het moet gauw afgerond worden dus men moet dubbelsnel werken, zodat er over gegaan kan worden naar het volgend project,” aldus Chotkan.

Overige berichten