Minister Burleson wil transformatie HI

Het algemeen concept is dat het ministerie van Handel en Industrie(HI) moet uitgroeien naar een ministerie van economische zaken. “Dit om de transformatie als natie mee te maken, om onze eigen instituten en economie, op een manier dat past bij onze sterke kanten, in te richten om van daaruit een sterke concurrentiepositie te ontwikkelen”.

Dit zei minister Sieglien Burleson, de eerste vrouwelijke minister op dit departement.

Directeur Mauro Tuur van het ministerie gaf donderdag in zijn toespraak aan, dat minister Burleson in de “drivers seat” van een instituut is dat in het leven is geroepen om de levenstandaard van Surinamers te verhogen. Gezien haar werkzaamheden van de laatste jaren is zij in een unieke positie om de rol van dit ministerie, om de economie van Suriname te moderniseren, te begrijpen.

Volgens de directeur kijken verschillende instituten en organisaties naar de minister zoals: kleine en middelgrote ondernemingen die “export ready” gemaakt moeten worden, bedrijven die ISO gecertificeerd moeten worden, vrouwelijk ondernemers die overal ter wereld een minder goede behandeling krijgen, alsook de diverse internationale economische organisaties.

Goede communicatie
Het belang van goede communicatie was de rode raad tijdens de toespraak van minister Burleson. Zij vindt het volgens en bericht van het ministerie belangrijk om de doelen zuiver te stellen en naar het publiek toe beter te communiceren en misschien ook naar elkaar toe, “omdat wij nu eenmaal in een cultuur zijn, waarbij dingen verzuilen, de raakvlakken onvoldoende met elkaar bediscussiëren, waardoor de vruchten daarvan te weinig naar buiten komen”, aldus de bewindsvrouw.

Van het personeel wordt verwacht dat zij het nieuwe concept van transformatie van de economie met zich meedraagt en uitdraagt en ook hun eigen zelfontplooiing gaan zien alsmede hun groeikansen.

Van HI moeten wij denken aan export om hoger te komen op de “global value chain” om uiteindelijk een hoger welvaartsniveau in Suriname te generen.

Nadat minister Burleson het personeel had toegesproken, vond het protocol van overdracht in de vergaderzaal plaats en nam de nieuwe HI-minister de gelegenheid te baat om met het directieteam van gedachte te wisselen over aandachtspunten het ministerie rakende.

Overige berichten