Minister Belfort zet motivatiegesprekken leerlingen voort

Minister Edward Belfort van Justitie en Politie gaat onverkort door met zijn motivatietoespraken op scholen. Vandaag heeft hij wederom leerlingen toegesproken.

Bij een bezoek aan de A.L. Gainesschool, een basisschool bestuurd door de AMEC (African Methodist Episcopal Church), heeft hij de leerlingen gemotiveerd om hun best te doen in deze laatste periode van dit schooljaar. Belfort geeft te kennen dat hij het als taak beschouwt om kinderen op een speciale manier te inspireren hun best te doen zodat zij betere prestaties kunnen neerzetten.

Voor hem is het belangrijk dat kinderen succesvol worden in de maatschappij. Aan de kinderen van de Gainesschool heeft hij een beroep gedaan geen grappen te maken met hun studie. Hij vroeg speciale aandacht voor de kinderen die slecht hebben gewerkt, om de laatste repetitierondes serieus op te pakken en zodoende het schooljaar succesvol af te sluiten.

De zesdeklassers die over twee weken starten met de toets moeten volgens de minister er alles aan doen om achten en negens te halen s. “Wees niet gauw tevreden met een zes, ga voor een acht, negen en als het kan score meteen die tien”, hield Belfort de kinderen voor.

Belfort wees de scholieren verder op het belang van gehoorzaamheid, zowel op school als thuis. Uit gesprekken met de schoolleiding bleek al gauw dat er enkele uitschieters zijn, die het niet zo nauw nemen met de regels op school. De bewindsman wees de ‘ongehoorzame groep’ op de consequenties als gevolg van hun gedrag.

Hij zegt als minister dit schooljaar duizenden kinderen te hebben gemotiveerd. Aan het eind van dit schooljaar hoopt hij betere prestaties van de leerlingen te mogen zien.

De minister werd bij aankomst op de school warm onthaald en er werd er met volle borst voor hem gezongen. De enthousiaste kinderen hebben de minister als presentje een Inheemse omslagdoek gegeven.

Overige berichten