fbpx
Minister Belfort onkundig en racistisch

Al langere tijd wordt geëist dat minister Belfort van Justitie en Politie zijn functie neerlegt. Behalve dat hij totaal onbekwaam en ongeschikt is voor de functie komt hij vaker als een echte grappenmaker uit de bus.

Nu beweert hij weer dat een vroegere lid van het Openbaar Ministerie (OM) frauduleus gehandeld zou hebben. Je zou verwachten dat Belfort als oud-politieman van zijn kennis en bewijzen van strafbare feiten aangifte zou doen. Dat is niet gebeurd!

Vervolgens sleept hij in zijn onkunde de president en de vroegere procureur-generaal mee bij het meedelen van een vermeend strafbaar feit in het Hoogste College van Staat de DNA. Als de feiten bewezen geacht worden, kan Belfort en natuurlijk de president van de onder de pet gehouden kennis medeplichtigheid worden verweten! Het is zeer correct dat de Deken van de Orde van Advocaten de verwijten van deze racistische Belfort verwerpelijk vindt.

De vraag die eveneens nog steeds beantwoord moet worden, is of deze minister ethisch juist heeft gehandeld in de kwestie toen hij cadeaubonnen uitdeelde die hij met staatsmiddelen had bekostigd.

Wellicht is dat idem dito een strafbaar feit wegens frauduleus handelen! Belfort heeft er een gewoonte van gemaakt om in het parlement met zijn “dramatische shows” te komen en als een klein kind zijn tong uit te steken.

Dit orgaan is niet de plek waar hij aangifte moet doen en zich als een clown moet gedragen! Wellicht wel het podium waar hij had moeten meedelen om op te stappen vanwege zijn onkunde om zijn ministerie te besturen en de diverse racistische aantijgingen waarbij het opvalt dat steeds wordt gemunt op personen van een bepaalde etnische groep.


Kwaadaardig

Wat zo curieus is aan de aantijgingen van Belfort is dat hij al vele jaren nadat een bepaald feit is gepleegd met verdachtmakingen komt die volgens mij niet eens waard waren gevonden om onderzocht te worden door het OM.

Dit vind ik voorts natuurlijk zeer merkwaardig als oud-staflid bij dit ministerie en leidinggevende van de Dienst Delinquentenzorg want dan was de betrokken functionaris wellicht allang van de blaam gezuiverd.

Ons land heeft een niveau bereikt waarbij normen en waarden steeds meer in de verdrukking raken en verantwoordelijke functionarissen alsmede bestuurders het niet meer nodig vinden om in twijfelgevallen de eer aan zichzelf te houden; zelfs als de schijn wordt gewekt dat zij onprofessioneel handelen. Dit mag nu gerust als een dieptepunt worden gezien!

De huidige minister van Justitie en Politie is zo vaak negatief in het nieuws geweest dat het niet meer vol te houden is dat hij blijft zitten. Kijk, als de president dergelijke figuren had ontslagen, had ik het ontslag van de eerder naar huis gestuurde ministers enigszins begrepen.

Maar juist het handhaven van dit soort figuren toont duidelijk de incapabele bestuurscapaciteiten van de huidige president. Wellicht is het dan belangrijk om na de kwaadaardige mededeling van Belfort in het parlement te onderzoeken of het betrokken lid van het OM nog iets aan te rekenen valt anders moet Belfort in het openbaar voor de zoveelste keer zijn excuses aanbieden.

Procedure tegen Belfort

Wellicht moet insgelijks een procedure worden gestart tegen Belfort omdat hij als burger en of minister willens en wetens strafbare feiten heeft verzwegen of anderszins wegens haat zaaien, laster en of smaad.

Wat deze figuur wellicht niet begrijpt, is dat hij niet alleen zichzelf maar voorts ons land dienovereenkomstig internationaal te schande maakt. Deze zoveelste onhandige intrige van deze minister haalt heel snel de internationale pers waarbij wederom schertsend over ons land wordt gesproken.

Gelukkig hebben diverse DNA-leden geïntervenieerd en bijvoorbeeld een schorsing aangevraagd toen Belfort zijn toneelstuk weer wilde opvoeren. Hij is hiervan weerhouden! In Suriname wordt vooralsnog geen systematische documentatie aangelegd van het justitieel verleden van personen. Daarmee had Belfort een aanvang kunnen maken als minister van Justitie en Politie.

Dat een jurist als Belfort zich in desbetreffende Assembleevergadering afvraagt waarom er geen adequate antecedentenonderzoek heeft plaatsgevonden, geeft daarom zwaar te denken. Dan hadden diverse personen die zeer vooraanstaande ambtelijke politieke posities hebben bekleed en nog steeds bekleden vanwege ditzelfde antecedentenonderzoek van Belfort deze functies nooit mogen vervullen.

Volgens mij is dit het zoveelste bewijs dat deze man totaal ongeschikt is voor deze functie en zelfs nu zo kort voor de verkiezingen direct van het politieke toneel moet verdwijnen, wil hij ons niet nog meer te schande zetten!

Robby Roeplall

Meer nieuws

Covid-19-faciliteiten steeds schaarser

GFC NIEUWS- De Covid-19-situatie in Suriname met betrekking tot de beschikbare opvangfaciliteiten, is steeds zorgwekkender aan het worden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Verstoorde werkrelatie Ashiana hersteld

GFC NIEUWS- De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Uraiqit Ramsaran, heeft tijdens een gesprek met directie, bestuur en bond van Huize Ashiana zaken,…

SZF heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft een nieuw stichtingsbestuur. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Tiener neergestoken door jaloerse man

GFC NIEUWS- De 29-jarige Persaud N. is op 8 augustus in verzekering gesteld door de politie van Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Vrouw mogelijk door partner vermoord in woning

GFC NIEUWS- Een vrouw van Dominicaanse afkomst werd dinsdagmiddag dood aangetroffen in een huurwoning aan de Irsillastraat, een zijstraat van de Evitastraat (Uitvlugt). Dikke vrouwen…

Openbare Werken zal moeten bezuinigen

GFC NIEUWS- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken pleit ervoor dat er voor nu geen grote infrastructurele projecten worden uitgevoerd, vanwege de financiële positie van…

Nieuwe bezoldigingsreeks BBS deze week

GFC NIEUWS- De minister van Binnenlandse Zaken (Biza) Bronto Somohardjo heeft de Bond van personeel Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname(BBS) dinsdag toegezegd dat de nieuwe bezoldigingsreeks…

Man dood aangetroffen in woning

GFC NIEUWS- Een man werd vanmiddag dood aangetroffen in een woning aan de Irsillastraat, Uitvlugt. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Covid-19-infosessies voor gemeenschappen Kabalebo

GFC NIEUWS- De afgelopen week heeft het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) informatiesessies gehouden voor de leefgemeenschappen te Kabalebo. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Kassluiting CBvS wegens Covid-19

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft wederom bericht ontvangen dat een medewerker positief is getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

OKB op bezoek bij Biza-minister Somohardjo

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op bezoek gehad voor…

Ingezonden| Het corruptietribunaal

GFC NIEUWS- In de media lazen wij de terminologie “corruptietribunaal” in een redactioneel artikel, waarin werd gesuggereerd om corruptieve zaken met daaraan gerelateerde corruptieve praktijken…

Minister Pokie op werkbezoek in Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met…