fbpx

Minister Akiemboto legt werkbezoeken af

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto, heeft aan verschillende diensten van het ministerie een bezoek gebracht.

Tijdens de ontmoetingen heeft de bewindsman kennisgemaakt met het personeel en is de medewerkers de gelegenheid geboden om hun zegje te doen.

De bewindsman gaf in zijn toespraak te kennen dat teamwork heel hoog in het vaandel bij hem staat. Ook maakte hij duidelijk dat hij slechts richting geeft aan het geheel en dat het personeel de deskundige is binnen de organisatie. Voor hem is het daarom van eminent belang om de uitdagingen waarmee de diensten te kampen hebben aan te horen, om zodoende te werken aan een mogelijke oplossing.

De aandachtspunten die naar voren werden gebracht zijn onder andere het gebrek aan adequate kantoor apparatuur, zoals: computers, printers en kopieermachines op de afdeling PZ.

BEKIJK OOK
Carla Boëtius – Geldorp wint communicatie award 2022

Bij de Dienst Water Voorziening (DWV) wenst het personeel duidelijkheid te krijgen over haar rechtspositie, vanwege mogelijke ontmanteling van de dienst en bij Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV) is er sprake van een benzineprobleem.

Bij de oriëntatie ter plaatste op de afdeling Personeelszaken (PZ), heeft de bewindsman zelf waargenomen dat de essentiële kantoormiddelen ontbreken. Hij zegt zijn uiterste best te zullen doen om het broodnodige apparatuur aan te schaffen.

De bewindsman sprak eveneens zijn waardering uit aan het personeel, dat ondanks het gebrek aan heel wat basale middelen toch haar uiterste best doet om het werk gedaan te krijgen.

Bij de DEV heeft de bewindsman ook een rondleiding gehad en zijn de Solar energy projecten van het binnenland besproken die zullen worden uitgevoerd.