Minister Akiemboto en directeur Elias: “Aardolievondst komt op het juiste moment”

GFC NIEUWS- De vondst van aardolie voor de kust van Suriname komt volgens minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Staatsolie-directeur Rudolf Elias op het juiste moment.
Minister Akiemboto brengt de vondst in lijn met het feit dat Suriname recentelijk de Afobaka-stuwdam in eigen beheer heeft gekregen en de verdere ontwikkeling van haar eigen energiesector ter hand kan nemen. Hij benadrukt dat olie en energie samen gaan. “Als je olie hebt, heb je energie”, zegt hij.
Volgens directeur Elias is het voor de oliemaatschappij het juiste moment. Staatsolie heeft zich vijf jaar hierop voorbereid en heeft reeds een heleboel in place gezet.
Elias meent dat de ontwikkeling van de aardolie- en energiesector deel wordt van een integraal beleid, dat belangrijk zal zijn voor de ontwikkeling van Suriname. “Wij kunnen nu optimaal voorzien in onze eigen behoefte. Naast werkgelegenheid zal Suriname ook inkomsten kunnen genereren door de verkoop van olie.” De directeur zegt echter dat er nuchter naar zaken gekeken moet worden en goede langetermijnplannen gemaakt moeten worden.
Minister Akiemboto sloot zich aan bij de woorden van Elias, namelijk dat Suriname niet meer hetzelfde zal zijn. “We zijn in een nieuwe fase van ontwikkeling. Het betekent dat we heel veel aandacht zullen krijgen van de wereld, nog meer dan wat we tot nu toe hebben gehad”, aldus de bewindsman.
Het betekent volgens hem dat Suriname moet gaan nadenken hoe deze positieve ontwikkeling goed te benutten voor de ontwikkeling van de natie.
Minister Akiemboto spreekt van “gewoon goed nieuws” op economisch en financieel gebied. Hij verwacht een verdere ontwikkeling in de sector en werkgelegenheid. “Op alle fronten betekent het positief nieuws”, aldus de NH-minister.
Hij zegt dat er legio landen in de wereld zijn die ervaring hebben met olievoorraden. Minister Akiemboto: “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We kunnen kijken naar die landen, lering trekken en ervoor zorg dragen dat we het beter gaan doen. Dat vraagt een nationale discussie, een nationale benadering. Alle deskundigheid moeten we bundelen om voordelen hieruit te halen.”
Volgens directeur Elias was Staatsolie echt “ready” om de olievondst te verwelkomen. Het bedrijf heeft het bedrijfsleven in de voorbereiding erbij betrokken. “Het bedrijfsleven hebben we gescreend om te kijken hoe ver zij zijn in de ontwikkeling van hun eigen bedrijf om mee te kunnen participeren in zo een olievondst.”
De directeur noemt het baggeren van de Surinamerivier een van de aspecten voor de verdere ontwikkeling. Elias: “Staatsolie zelf is al voorbereid op zo een olievondst en de regering moet zich nu gaan voorbereiden daarop. Ik ben ongelooflijk blij dat we onze eerste vondst hebben en ik hoop dat we er als land goed mee omgaan.”

Overige berichten