fbpx

Minister Akiemboto en actoren mijnbouwsector delen gezamenlijke visie

Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ontving vertegenwoordigers van de sectie Mijnbouw van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) op zijn ministerie.

De bewindsman stelde dat er geen wielen opnieuw hoeven te worden uitgevonden. Hij gaf verder aan dat we ons voordeel kunnen opdoen met en tijd kunnen besparen door mede gebruik te maken van bestaande wet, regelgeving en structuren die goed werken in andere landen en deze kunnen aanpassen naar Surinaamse omstandigheden.

Minister Akiemboto doelde hiermee onder andere op de noodzaak van het komen tot een herziene Mijnbouw-decreet voor Suriname. Albert Ramdin, senior director van New Mount Suriname, bevestigde deze insteek vanuit de NH-minister en sprak zijn waardering hiervoor uit.

Om de realisatie van deze wet met de nodige slagvaardigheid te realiseren, heeft de minister een deskundige commissie samengesteld die zich in de komende periode zal buigen over de totstandkoming van de vernieuwde wet. “Als minister van Natuurlijke Hulpbronnen is een van mijn taken om het investeringsklimaat van Suriname te optimaliseren. Het hebben van een Standard Mineral Agreement is daarom geen optie, maar een absolute must”, stelt Akiemboto.

Integraal aan de herziening van de mijnbouw wetgeving is het goed om de plaats van de klein- en middenschalige mijnbouw mee te nemen, zodat ook deze op een geordende wijze wordt uitgeoefend. De herziene wet moet zodanig worden voorbereid dat de koppeling met onder andere de nieuwe milieuwet, de grondenrechten en de Investeringswet kan worden gemaakt.

“We kunnen leren na evaluatie van het Roma East protocol en concluderen dat naast onze mijnbouwsector, ook onze toeristensector geen voordeel haalt uit het voortzetten van de huidige werkwijze”, was de opmerking van Michiel Raavenberg, vertegenwoordiger van Rosebel Goldmines.

BEKIJK OOK
Opvang Afghanen in het kader van buitenlands politie internationale solidariteit

De NH-bewindsman stelt verder dat we als land niet alleen de verantwoordelijkheid hebben om de economie te ontwikkelen, maar ook om te blijven zoeken naar mogelijkheden om duurzame en milieu verantwoorde mijnbouw werkzaamheden uit te voeren, rekening houdend met de natuur en dus met de toekomst van generaties die na ons volgen.

Behalve onze goudsector zal ook de nodige aandacht geschonken worden aan andere natuurlijke hulpbronnen welke ons land rijk is, zoals diamanten en andere mineralen.

De afgevaardigde van Rosebel Goldmines gaf aan dat de DNA het Kimberley Process reeds heeft goedgekeurd. Het ministerie van NH zal vervolg geven aan dit proces, door haar questionnaire in te dienen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanuit de directeur van de VSB, Steven Mac Andrew, werd dank uitgesproken over de visie van minister Akiemboto. De behoefte aan constructieve en periodieke dialoog tussen het bedrijfsleven en de overheid is groot, maar zeker ook noodzakelijk om de gezamenlijke visie gestalte te geven.

Mac Andrew heeft er vertrouwen in dat met de huidige ingeslagen weg het bedrijfsleven aangemoedigd is om haar volle ondersteuning te bieden aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Minister Akiemboto dankt de delegatie voor het toegezegde vertrouwen en ondersteuning en benadrukt dat dit belangrijk is, omdat er veel gedaan moet worden binnen een kort tijdsbestek.

De minister zal ook de overige stakeholders op een ander moment uitnodigen voor een nadere kennismaking.