fbpx

Minister Achaibersing kondigt fiscale maatregelen aan

GFC NIEUWS- De regering heeft gemeend een aantal maatregelen door te voeren om de economische crisis waarmee ons land te kampen heeft, te bezweren.
Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft in De Nationale Assemblee een aantal fiscale maatregelen aangekondigd. De minderdraagkrachtigen zullen niet aan hun lot worden overgelaten. Voor deze groep komt er een zogenaamd vangnet. Alles zal op een transparante wijze geschieden.
De bewindsman kondigde de volgende zaken aan, te weten:
Hervorming Overheidsapparaat met onder andere bezuiniging met 10%.
Afbouw EBS subsidie: De subsidie aan EBS dient volledig te worden afgebouwd. Er zal een verschuiving van object- naar subjectsubsidie plaatsvinden. De subjectsubsidie is ongeveer gelijk aan 25% van het totaal subsidiebedrag.
Solidariteitsheffing: Deze heffing geldt voor personen met een inkomen van SRD 150.000 per jaar. Deze maatregel geldt voor de periode van een jaar.
Herschikking vrijstellingen: Er dient heroriëntatie plaats te vinden van de fiscale korting op kapitaalinvesteringen en vrijstelling op halffabricaten.
Aanpassing Omzetbelasting op import van 10% naar 12%.
Verhoging royalties van 2,75% naar tussen de 5% en 7,5% voor de kleinschalige goudsector.
Aanpassing grondhuur en grondconversie: Grondhuur verhoging per 1 jan 2021. Grondconversie kan per direct worden geïmplementeerd en gekapitaliseerd.
Herschikking leningen: de nadruk zal worden gelegd op de lokale leningen en bilaterale buitenlandse leningen.
Deze maatregelen moeten ertoe bijdragen, dat de economische situatie van Suriname op termijn beter wordt.

BEKIJK OOK
Ambassadeur Guyana ontboden door BIBIS-minister