fbpx

Minister Abiamofo brengt werkbezoek aan Nickerie

GFC NIEUWS- Een delegatie onder leiding van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, heeft een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie.
Met de bewindsman reisden secretaris, Thania Chin A Lin, beleidsadviseurs, Rene Pika en Wesley Rozenhout en de medewerkers van de afdeling Voorlichting mee.
Het bezoek had een tweeledig karakter en was bedoeld om nader kennis te maken met het lokaal bestuur, de gevestigde autoriteiten aldaar alsook zich persoonlijk te oriënteren bij de bedrijven vallende onder het ministerie van NH. De NH-minister heeft onder andere het commissariaat, de SWM en de EBS bezocht.
Tijdens de visitatie heeft Abiamofo zich omstandig laten informeren over de noden en de mogelijke oplossingen binnen de diverse organisaties.
Abiamofo is vastberaden om het beleid op een democratische wijze te formuleren en geeft hierbij aan dat de participatie van de stakeholders en alle relevante structuren in het veld vereist is. In het kader hiervan zal er een goede samenwerking met de lokale autoriteiten op gang gebracht moeten worden om op deze manier de betrokkenheid te stimuleren.
Volgens de bewindsman zal het uit te voeren beleid in samenspraak met de betrokken actoren op het veld voorbereid worden. Met deze aanpak geniet het beleid een breder draagvlak en zal er ook sprake zijn van co-productie daarvan.
Voor Abiamofo was het bezoek zeer productief en benadrukte hij een objectief beeld te hebben van de situatie in het
veld. Er zullen meerdere veldbezoeken afgelegd worden om invulling te geven aan de formulering van het democratisch beleid.

BEKIJK OOK
Spuikleppen Afobakadam worden gefaseerd gesloten