‘Mindshift’ … grootste verdienste regering Bouterse 2010-2015

Suriname is in de regeerperiode 2010-2015 zichtbare en voelbare veranderingen ondergaan. Als het nu gaat om de infrastructurele vernieuwing of sociaaleconomische veranderingen. Maar van alle denkbare verdiensten die aan de regering Bouterse/Ameerali toegeschreven kunnen worden is naar mijns inziens de meest belangrijke: de enorme mindshift die teweeg is gebracht in de totale samenleving. Burgers vormen een bredere visie over de potentie van ons geliefd Suriname.

Het geloof in eigen kunnen, neemt steeds toe onder de Surinamers. Dat Suriname als natie, zonder haar handen open te hoeven te houden voor de westerse landen, zelfstandig haar ontwikkeling ter hand kan nemen, krijgt steeds vaste vorm in de samenleving. Het belang van de natie vooropstellen is een begrip geworden onder het volk. Maar de infectie van vooral de durf om groot te denken is merkbaar in alle lagen van de samenleving. De Surinamer kijkt met nieuwe ogen naar Suriname, de grootste rijkdom (human capital) geeft een grotere betekenis aan zijn land. De uitwerking op het volk van Suriname is dan ook evident.

Surinamers ontwikkelen een brede globale visie en zien het land zich in vergelijkbare tred ontwikkelen als de rest van de wereld. Ook de oppositie (oude politiek) is niet bespaard gebleven van deze grote ontwikkelingshype. Sprak eerder nog alleen president Bouterse over fly-overs, highways, verhoging van Kinderbijslag en het opzetten van productiebedrijven, tegenwoordig neemt de VHP voorzitter en V7 campagneleider deze ambitieuze visie voor Suriname zelf op in zijn verkiezingsplan.

Een fantastische ontwikkeling voor het land, nu ook de oppositie onderdeel geworden is van deze noodzakelijke mindshift van de president en NDP voorzitter. Een unicum in Suriname, daar oppositie veelal gezien wordt als blinde tegenstander van alle beleidsinitiatieven. Let wel! Zij praten nu daarover. Laten wij wel hopen dat men niet nu hiermee komt omdat men stemmen wil winnen bij de komen de verkiezingen*. Want tot een paar maanden terug waren deze leiders van de oude politiek van mening dat Surinamers die groot durven te denken dromers zijn en fabels verkopen.

De enorme mindshift heeft niet alleen betrekking op de economische ontwikkeling maar ook op het afdwingen van respect internationaal. Surinamers stellen zich niet langer op als onderdanen tegen welke vreemde mogendheid dan ook. Wie in Suriname wil investeren is welkom, maar dan moet men beseffen dat er spraken moet zijn van zaken doen op basis van gelijkwaardige partners. Het resultaat van deze nieuwe denkwijze is dat Suriname niet langer gezien wordt als een klein land tussen machtstaten, waar men kan komen en onze rijkdommen wegdragen en kruimels voor ons achterlaten. Dat is de grootse betekenis van deze regeerperiode. Internationaal wordt Suriname nu serieus genomen.

De weg die is ingeslagen moet voorgezet worden. Een totale mindshift heeft tijd nodig. Belangrijk is dat wij die stap hebben gemaakt om de totale samenleving te laten inzien dat de meest effectieve manier om dit mooi land verder tot ontwikkeling te brengen is, wanneer de totale samenleving afstapt van het koloniale denken. Wij moeten in de potentie van dit land geloven, maar vooral moeten wij geloof hebben in eigen kunnen. Wij zijn het aan onze voorouders, onszelf en onze nageslacht verschuldigd. Om samen dit mooi land in harmonie op te bouwen.

Ebu Jones

Overige berichten