fbpx

Minderjarige kinderen ook meenemen bij wijziging geslachtsnaam

De afdeling Registers en Kantmeldingen van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is voornamelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de registers en het updaten van akten van de Burgerlijke Stand. Orlando Kuisch, hoofd van deze afdeling, brengt een belangrijke procedure met betrekking tot de wijziging van geslachtsnaam, onder de aandacht van de burgers.

Kuisch geeft aan dat conform artikel 56 A, personen normaliter de naam van hun vader of van hun moeder dragen. Hierbij draagt een wettelijk geboren kind de naam van de vader en een kind dat niet is erkend, de naam van de moeder.

“Nu is het zo dat men de mogelijkheid heeft conform artikel 57 zijn of haar geslachtsnaam te wijzigen bij de President, wat eigenlijk niet nieuw is. Velen hebben al jaren gebruik gemaakt van deze regeling. Echter hebben zij een belangrijk punt over het hoofd gezien, namelijk het niet meenemen van hun minderjarige kinderen bij deze naamswijziging”.

Wanneer iemand zijn of haar geslachtsnaam wijzigt bij de President, dan is dat persoonsgebonden. Het werkt dus niet vanzelfsprekend door naar de kinderen van betrokkene. Als er minderjarige kinderen bij (betrokken) zijn, dient er mede namens hen, het verzoek naar de President gedaan te worden, om ook hun geslachtsnaam te wijzigen.

In dit kader is er onlangs een algemene presidentiële resolutie uitgekomen, die burgers in de gelegenheid stelt deze handeling te rectificeren, zodat de kinderen alsnog de gewijzigde naam kunnen dragen. Aangezien er procedures aan verbonden zijn, worden de burgers geadviseerd eerst contact op te nemen met de afdeling Registers en Kantmeldingen van het CBB of bij hun desbetreffende Bureau voor Burgerzaken voor de juiste informatie.

OOK INTERESSANT
Start fysieke registratie koopkrachtversterking in Commewijne, Coronie en Nickerie

“We zijn momenteel bezig het proces uit te zetten, zodat de burgers precies weten welke bescheiden ze allemaal moeten meenemen. Ik kan u alvast meegeven dat er nog werk aan de winkel is, maar voor deze categorie burgers zal hierna een hele verlichting komen, zeker wanneer er gekeken wordt naar de stagnatie die men hierbij ondervindt”.

De afdeling Registers en Kantmeldingen beschikt over geboorteaktes, erkenningsaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes en overlijdensaktes vanaf het jaar 1828. Burgers kunnen deze aktes aanvragen bij het Bureau voor Burgerzaken waar zij staan ingeschreven.

Zij krijgen dan een bewijs om bij het CBB de akte af te halen. Kuisch drukt burgers op het hart om hun zaken zoveel mogelijk zelf in orde te maken, vooral wanneer het aankomt op hun documenten.

Het komt bijvoorbeeld voor dat de verkeerde aktes worden aangevraagd of dat er fouten in documenten zitten, die niet meteen kunnen worden aangepakt, omdat de informatie niet kan worden geverifieerd met de rechtmatige aanvrager.(GFC)