fbpx

Minderheidsstandpunt oppositie in DNA

De oppositionele partijen in DNA zijn van mening dat de kwestie Sapoen/Chitan eerder in het parlement besproken moest worden. Zij menen dat de toenmalige voorzitter had parlement eerder bij elkaar moest roepen.

Hieronder de argumentatie van de oppositie:

– De politieke partij PL heeft een procedure ingezet voor terugroeping van twee volksvertegenwoordigers

– De daarop betrekking hebbende brieven zijn verstuurd naar alle relevante instituten en organisaties, en als zo ook de DNA;

– De toenmalige voorzitter (die in functie was en had aangekondigd alle voorbereidingen te treffen voor de fungerend voorzitter) heeft het Parlement niet bij elkaar geroepen om het standpunt van DNA te vernemen;

– De eerste fungerend voorzitter had de brieven naar de twee nieuwe leden aangehouden;

– Er is hierna gekozen om alle leden uit te nodigen, hun te beëdigen en hun geloofsbrieven te doen onderzoeken.

– Bij het onderzoek van de geloofsbrieven is in commissieverband aangegeven, dat de brieven in verband met de terugroeping onderdeel uitmaakt van de geloofsbrieven. Er is toen bezwaar aangetekend.

– Bij de rapportage zijn door de commissie voorzitter hiervan gewag gemaakt.

– De meerderheid is doorslaggevend geweest. Hebben wij als DNA niet onzorgvuldig gehandeld.

– Er is een brief op 3 juli binnen gekomen, waarvoor er geen behoefte vanuit de leiding van DNA gevoeld is om bij elkaar te komen en een antwoord te formuleren.

– Er is dan op 7 juli een rechtsproces aangespannen.

– Rechter heeft spoedeisend belang erkend en de zaak wordt afgepleit plus is de verwachting dat in bodemprocedure de zaak wordt toegewezen.

– Verder is het van belang dat de CHS de opvolging binnen haar vastgestelde termijn aangeeft.

Standpunt Fracties:

– Dat leden van DNA eed of belofte hebben afgelegd om de wetten na te leven en nimmer wetten terzijde te leggen.

– Dit had eerder besproken moeten worden in de DNA

– Alle informatie moet vanaf 27 juni 2015 verzameld worden, en ter beschikking van de advocaat voor de rechter gesteld worden, zodat de rechter een besluit kan nemen.

– Het geding gaat om belangen tussen twee partijen binnen DNA ( leden Sapoen en Jitan en de PL als fractie)

– Dit conflict is al in behandeling bij de rechter. De twee partijen kunnen hierover in DNA, geen ander standpunt innemen dan reeds bij de rechter aangegeven.

– Het voorgaande betekent dat de DNA geen eenduidig standpunt kan nemen,

– Als er toch gestemd wordt , dat het minderheidsstandpunt meegenomen wordt in de informatievoorziening naar de rechter via de advocaat.

Overige berichten