Minder verkeersdoden in Suriname verwacht door avondklok en andere coronamaatregelen

GFC NIEUWS-  Het is de verwachting dat er de komende periode minder verkeersdoden en gewonden in het Surinaamse verkeer zullen vallen.

Door de avondklok die is ingesteld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, is er logischerwijs ruim 10 uren per etmaal niet of nauwelijks verkeer op straat. Bovendien blijven veel meer mensen ook overdag thuis.

Een ander voordeel dat de andere beperkende maatregelen die recent zijn doorgevoerd mogelijk teweeg kunnen brengen, is dat er minder personen in beschonken toestand deelnemen aan het verkeer.

In andere landen waar dergelijke noodmaatregelen veel eerder zijn doorgevoerd is er al sprake van significant minder verkeersongevallen. Ook de milieuvervuiling is door de drastische terugval van het aantal verkeersdeelnemers en vliegtuigvluchten beduidend minder.

Overige berichten