Militairen en ex-militairen getraind in landbouwtechnieken

Vrijdag heeft het ministerie van LVV in samenwerking met het ministerie van Defensie een landbouwtraining afgesloten op het Agrarisch Bedrijf van Defensie te Saramacca.

Dit gebeurde middels een certificaatuitreiking aan zeventien militairen die gestationeerd zijn op deze afdeling en zevenentwintig ex-militairen aangesloten bij de Stichting Nazorg Dienstplichtigen en ex-militairen.

Het ministerie van LVV werd indertijd benaderd door het ministerie van Defensie voor het verzorgen van landbouwtrainingen aan deze groepen.

LVV-landbouwdeskundige, Humphry Warsodikromo, werd aangesteld als trainer. Hij heeft reeds diverse trainingen verzorgd aan het personeel van het bedrijf en begeleidt ze bij landbouwpraktijken.

Warsodikromo heeft drie maanden lang de zeventien militairen van Agrarisch Bedrijf getraind in landbouwtechnieken. Het aangeleerde moeten zij toepassen teneinde de productie te vergroten.

Het leger is namelijk geheel zelfvoorzienend en voor een groot deel afhankelijk van de productie aldaar. De zevenentwintig ex-militairen hebben een drie-daagse training in het telen van groenten in plantenkassen en plantvermeerderingstechnieken gevolgd.

Deze training maakt deel uit van hun resocialisatie traject. Het ministerie van LVV wilt hen zo een push geven zich te verdiepen in de landbouw, gaf Warsodikromo aan. Enkelen van deze ex- militairen zijn geen nieuwelingen binnen de landbouwsector.

Mario Gemerts verdiept zich al twee jaar in het verbouwen van huis- en tuinkruiden zoals tijm, oregano en de “koning der kruiden”: de Thaise basilicum. Nu wilt hij zich richten op het occuleren, markoteren en enten. Deze technieken hebben zij als praktijktraining gehad voor de uitreiking van de certificaten.

De twee ministeries zijn zeer tevreden met de behaalde resultaten. De animo voor meerdere trainingen is groot onder de militairen. Stichting Nazorg Dienstplichtigen en ex-militairen heeft reeds een nieuwe groep klaar staan voor trainingen van het ministerie van LVV.(GFC)

Overige berichten