fbpx

Militaire Sociale Dienst bood hulp aan meer dan 500 personeelsleden in 2022

GFC NIEUWSREDACTIE- Om kwalitatieve zorg te garanderen en te versterken is de afdeling Militaire Sociale Dienst (MSD), een onderdeel van de G-5 van het Nationaal Leger in Suriname, aan het begin van 2022 gestart met het ‘outreach werken’.

“Uitgaande van de verschillende excessen die plaatsvinden, zowel binnen als buiten de organisatie en die de organisatie schade berokkenen, hebben wij in de maand januari 2022 een aanvang gemaakt met awareness sessies.

De voornaamste waarneembare indicatoren die de excessen veroorzaken zijn: communicatie, stress, geweld, trauma en conflicten over de werkvloer.

De essentie van ‘outreach werken’ is dat de sociale professionals niet geduldig achter hun bureau afwachten tot militairen om hulp vragen, maar zelfs het initiatief nemen door militairen en burgerpersoneel op te zoeken op hun afdeling en gevraagd en ongevraagd hulp en diensten aan te bieden. Belangrijk bij dit werksysteem, is het vroegtijdig signaleren van probleemgevallen.

De defensieorganisatie is een weerspiegeling van de samenleving. Dat betekent dat alles wat buiten gebeurt, wij ook aantreffen binnen de organisatie”, vertelt de tweede luitenant Sawitrie Ramkhelawan. Als maatschappelijk werker is zij belast met de dagelijkse leiding van deze afdeling.

Goed gemotiveerd team van deskundigen

In het werk wordt zij verder ondersteund door 3 (drie) maatschappelijke werkers. Het gaat om Katleen Zweden, Ashna Rambhadjan (beide burgerpersoneelsleden) en de tweede luitenant Dewika Bhikhari.

De werkzaamheden houden onder meer in: het zoeken naar een oplossing voor situaties waarbij personen geconfronteerd worden met: financiële problemen (oplossing via het Steunfonds), budgetteringsproblemen of problemen met geldschieters, alimentatie/bezoekregelingen (oplossing via Bufaz), ontvangen van kinderbijslag (oplossing via SoZaVo en Defensie), arrestantenbezoeken, kostwinnersregelingen, echtscheiding of relatiebreuk, alcohol en drugsverslaving (oplossing via het PCS en verslavingszorg), huiselijke problemen, relatieproblemen, huisvestingsproblemen, zelfmoordneigingen en conflicten op de werkvloer. Het werk is geen gemakkelijke opgave voor dit viertal.

BEKIJK OOK
Private sector Suriname en Guyana zet in op sterkere samenwerking

“Komt u op tijd bij ons”

“Raakt u niet ontmoedigd, want er is hulp. Maar komt u vooral op tijd bij ons, voordat u overwoekerd bent met de problemen”, benadrukt het waarnemend hoofd.

De MSD, die het komend jaar haar 40-jarig bestaan herdenkt, heeft ten doel de sociaal-maatschappelijke opvang en begeleiding van het personeel (militairen en burgers) dat werkzaam is binnen het defensieapparaat, inclusief hun gezinnen, en wel op zodanige wijze dat de eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd en het zelfstandig handelen ontwikkeld wordt.

De afdeling is gevestigd op het terrein van de Memre Buku Kazerne Noord en is telefonisch te bereiken op de nummers 499291 of 471515 (toest. # 2257).

Ondanks precaire middelen veel personen geholpen

In het jaar 2022 zijn tot nu toe in totaal 536 personen geholpen. Hiernaast zijn 9 zaken nog lopende. Ondanks de precaire aanwezige middelen heeft de MSD zich op een positieve wijze weten te kwijten aan de opgedragen taken van het afgelopen jaar.

Ook heeft het team twee nieuwe projecten geïnitieerd en er is een folder ontworpen met basisinformatie over de afdeling. Vanwege logistieke problemen konden de kazernes in Nickerie en Albina echter niet worden aangedaan voor de bewustwordingssessies.

In 2023 zal een beleidsplan voor Sociaal Maatschappelijk Hulpverlening binnen het Nationaal Leger 2022-2025 worden overhandigd aan de minister van Defensie.

Voorts streeft dit team ernaar om een workshop 2023 tezamen met de sociale deskundigen van het ministerie te organiseren in het eerste trimester van 2023.