Milieuwet dichterbij dan ooit

GFC NIEUWS- DNA-voorzitter Jenny Simons en WWF-Guianas directeur David Singh presenteerden op 13 februari de noodzaak van het goedkeuren van de Milieu Raamwet, die mede tot doel heeft toekomstige natuurrampen met onherstelbare schade te voorkomen.
In een bomvolle zaal van Courtyard Marriott met meer dan 150 participanten van de DNA, overheidsinstellingen, partner NGO’s, het bedrijfsleven en overige belangstellenden was de urgentie van de wet het steeds terugkomend thema.
Milieurampen kunnen worden voorkomen
Singh ging in zijn inleiding in op de gevolgen van de Omai mijnramp in Guyana en of deze voorkomen zou kunnen worden met een goede milieuwet.
Ook Guyana had geen brede milieuwetgeving toen in 1995 bijkans 4,5 miljoen cubieke meter met cyanide vervuilde modder van de Omaimijn in de Essequibo rivier (de grootste rivier in het land) terecht kwam, waardoor 80 km van de rivier tot rampgebied werd verklaard.
Hij concludeerde dat de natuurramp voorkomen had kunnen worden als er duidelijke milieurichtlijnen waren geweest. Suriname kan deze dans vooralsnog ontspringen, en mede door de recente vondst van de olie wordt de vraag om de milieuwet steeds dringender. “Deze wet is een grote stap in de goede richting voor Suriname,” zegt David Singh.
Simons heeft al vaker een lans gebroken voor het waarborgen van ons milieu, en de relatie tussen milieu en menselijk welzijn. In januari 2019 diende zij samen met enkele DNA-leden een concept initiatiefwet in, die bekend staat als de ‘Milieuraamwet’.
In haar speech is zij uitvoerig ingegaan op het proces van indiening van de ontwerpwet, de noodzaak voor deze wet en het feit dat het voorstel kamerbreed gedragen wordt.
Na de inleidingen van Singh en Simons was er een panel welke naast de inleiders bestond uit Rudi van Kanten (directeur Tropenbos Suriname), Ivette Patterzon (Coördinatie Milieu, Kabinet van de President) en Gina Griffith (NIMOS). De aanwezigen in de zaal maakten gretig gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen.
Het publiek heeft nog kort de gelegenheid om commentaren te leveren op de concept wet, benadrukte DNA-ondervoorzitter Melvin Bouva. De wet komt na twee weken op de agenda.
Op de vraag vanuit het publiek of de Milieuraamwet nog in deze regeerperiode aangenomen zal worden, verzekerde de DNA voorzitter de aanwezigen dat dit het geval is. Het vertrouwen in een snelle afronding en succesvolle aanname hiervan is dan ook verder gestegen.
De discussieavond was georganiseerd door Projekta in samenwerking met WWF in het kader van het Shared Resources, Joint Solutions programma.