fbpx

Milieuproject met Internationale Dag van Dienstbetoon

De Internationale Dag van Dienstbetoon is een wereldwijd initiatief van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en valt dit jaar op zaterdag 3 november, de eerste zaterdag van de maand november. Het dienen van onze naasten en onze gemeenschap met geheel ons hart en kracht wordt op deze dag extra benadrukt met als slogan “laat uw stempel achter door waardevolle daden van dienstbetoon”.

In verband hiermee zijn er gesprekken gevoerd met de districtscommissaris van het district Commewijne, Adjaikoemar Kali. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zal dit jaar in samenwerking met het commissariaat, andere vrijwilligers en sponsoren een dienstbetoonsproject uitvoeren.

OOK INTERESSANT
Presidentiële Werkgroep moet Creola vooruithelpen

Op voorstel van het commissariaat zal er onder het thema: “Schoon Milieu”, zwerfvuil worden opgeruimd vanaf de Wijdenboshbrug tot het Veerplein te Meerzorg, Commewijne. De voorbereidingen hiertoe zijn reeds in volle gang.

Andere organisaties zijn benaderd om mee te werken aan dit project, waarbij alle participanten de gelegenheid hebben om hun “handen en harten” ten dienst te stellen aan de gemeenschap.

De gemeenschap, en in het bijzonder de bewoners van Commewijne, zal in de komende periode verder worden geïnformeerd over dit project.