fbpx
Milieuorganisaties en bedrijfsleven bundelen samen: vernietiging Cultuurtuin onacceptabel!

GFC NIEUWS- “Het moest er eens van komen! Wij, milieuorganisaties en bedrijfsleven, zijn opgelucht dat de nieuwbakken regering het behoud van de Cultuurtuin nu al als een van haar aandachtspunten heeft. Want wat er te gebeuren stond met de Cultuurtuin, gaat zelfs de meest zachtmoedigen, als het betreft het goedpraten van milieuvernietiging en vernietiging van ons erfgoed, te ver!”

Zo uiten enkele milieuorganisaties en personen uit het bedrijfsleven zich. De geplande verkaveling van de Cultuurtuin waar in het diepste geheim reeds een 5000 vierkante meter bos is ‘weggedozerd’, doet milieuorganisaties, bedrijfsleven en burgers de haren te berge rijzen.

“Als er één opvallend iets over de politiek van de scheidende regering gezegd kan worden, is het wel, dat ze niet opgevallen is door belangstelling voor het behoud van de natuur. Veel milieuorganisaties waren door het soms niet-transparante overheidsbeleid met betrekking tot milieuvraagstukken een ‘sta in de weg’ bij het (niet) nemen van beslissingen in het algemeen belang en in het belang van natuurbehoud.”

“Wat in het binnenland aan ontbossing door houtkap en illegale mijnactiviteiten gebeurt, is ten hemel schreiend. Milieukwesties leken onoplosbaar door handelingen die bijna ongrijpbaar waren door beleid dat ver te zoeken en allesbehalve transparant was. Het woord ‘handhaving’ scheen niet in het woordenboek van sommige van de intussen afgetreden regeringsfunctionarissen voor te komen!”

“Op 14 juli jongstleden werden stukken ter uitgifte van de Cultuurtuin getekend door de scheidende minister Mike Noersalim. Hij was toen waarnemer op het ministerie van RGB en volgens de ethische regels ‘demissionair’. Dat twee dagen later werd begonnen de Cultuurtuin te laten ontbossen, slaat echt alles. Het riekt naar haastwerk, verregaande corruptie en lak hebben aan normen en waarden, goed bestuur en liefde voor de natuur!”

“Het belang van de Cultuurtuin, als uniek stukje bos, midden in Paramaribo, hoeft geen betoog. Het is niet zomaar een bos. Het ademt ons verleden uit, het is onze trots, het behoort tot ons cultureel erfgoed. Deze botanische tuin werd in 1908 door het gouvernement in Paramaribo aangelegd om er te experimenteren met exotische plantensoorten. Er staan honderden unieke, zeer oude bomen, die alleen nog op deze plek voorkomen. Dit stukje natuur moet te allen tijde behouden blijven.”

“Dit park vol flora en fauna is een trekpleister voor toeristen, vogelliefhebbers, bomen- en plantenkenners en van educatieve waarde voor onderzoekers en studenten. In de loop der tijd is de Cultuurtuin een recreatiegebied geworden en genieten bezoekers en sporters van dit bosrijke gebied. De nakomelingen van de voormalige Javaanse medewerkers van de proeftuin wonen nog op het aangrenzend terrein in de Kampong. Er zijn enkele sportvelden, de Paramaribo Zoo, de trimbaan, het dierenasiel, de Stg Wiesje….”

“De vraag rijst: ‘Hoever gaan we door, onder het mom van ontwikkeling, met het vernietigen van onze natuur? Hoe halen mensen het in hun hoofd om met name dit stuk bos dat een weerspiegeling is van ongereptheid en schoonheid te vernietigen voor een stukje eigen belang?”

Een groep bezorgde milieuliefhebbers heeft zich daarom op 16 juli begeven naar de Cultuurtuin om de verkavelingsactiviteiten te stoppen. Op initiatief van Conservation International Suriname werd door een security bedrijf bewaking ingezet om te voorkomen dat na vertrek van de groep, de ontbossingsactiviteiten weer zouden beginnen.

De milieuorganisaties, particulieren en bezorgde burgers, verzetten zich ernstig tegen de verdere vernietiging van dit unieke stukje bos. Zij zullen alle hen ten dienste staande, legale middelen gebruiken om dit geweld tegen onze natuur te helpen stoppen.

Zij roepen dan ook alle rechtgeaarde Surinamers, particulieren, het bedrijfsleven, natuurliefhebbers en de media op om zich te scharen achter dit initiatief voor behoud van de Cultuurtuin en de verantwoordelijken voor deze vernietiging zichtbaar te maken.

Tenslotte spreken zij grote waardering en respect uit voor de pas aangetreden minister, Diana Pokie, die volgens berichten in de media voortvarend te werk gaat en een diepgaand onderzoek heeft gelast in deze controversiële en onverkwikkelijke zaak.

Zij doen een ernstig beroep op haar om met onmiddellijke ingang bovengenoemde beschikkingen in te (laten) trekken en vervolgens over te gaan tot de nodige handelingen om de 21 hectare waarover de Cultuurtuin nog beschikt, een bestemming te geven als natuurgebied en onder beheer te plaatsen van de Stichting Natuurparken (Stinapa).

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…