Milieu hoog op agenda president Bouterse in 2019

De regering Bouterse-Adhin zal zich voortdurend blijven inspannen voor het optimaal behoud van natuur en schoon milieu in Suriname. Hiervoor zullen onder andere zowel het Bureau Openbare Gezondheidszorg als het Bureau Openbaar Groen gerichter worden ingezet. “Onze leefgebieden moeten schoon zijn, dit met het oog op de algemene hygiëne en gezondheid van ons volk en voor het scheppen en behouden van een schoon en aangenaam leefmilieu”, zegt president Desiré Bouterse in zijn nieuwjaarsrede.

Suriname heeft zich internationaal gecommitteerd aan het behoud van 93% van zijn bos. “Met het oog hierop zal dit jaar begonnen worden met aanscherping van controlemaatregelen op voornamelijk de houtkap om te voorkomen dat wij onder de 93% belanden”, aldus president Bouterse.

Verder heeft de president activiteiten aangekondigd die gericht zijn op het verder terugdringen van vervuiling van de natuur. Hij doelt hiermee in het bijzonder op het terugdringen van het gebruik van kwik in de goudsector. Evenzeer wordt het introduceren van nieuwe systemen voor kwikvrije winning van goud voortgezet.(GFC)

Overige berichten