Michael Klein: “Zwemmen moet nummer 1 sport worden in Suriname”

Een vertegenwoordiging van de Surinaamse Zwembond (SZB) onder leiding van voorzitter Michel Klein heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalini Gopal. Tijdens dit gesprek heeft de voorzitter de minister geïnformeerd over de visie van de bond en het beleid voor de komende jaren. Het streven is erop gericht zwemmen tot de nummer 1 sport binnen Suriname te maken.

Met trots werd aan de minister verteld dat bij de viering van het 65-jarig bestaan van de SZB, 64 cursisten uit Paramaribo en 16 uit Nickerie een zweminstructeursdiploma in ontvangst mochten nemen. Deze opleiding is na 30 jaren gedraaid. Met evenveel trots vertelde de zwembondsvoorzitter dat de bond in de 65 jaren voor het eerst een eigen secretariaat in gebruik heeft mogen nemen. “Allemaal randvoorwaarden voor het willen realiseren van de zwemsport, vandaar dat er de komende tijd veel aandacht besteed zal worden aan kaderopleiding,” zegt Klein.

Minister Gopal bedankte het bestuur voor het willen delen van hun visie en plannen. Zij was vooral ingenomen dat districtszwemmen, waar er ook veel jongeren met talent te vinden is, een belangrijk onderdeel is van de beleidsvisie van de SZB. Ook was de minister zeer blij te horen dat er grote belangstelling is in Nickerie voor het oprichten van zwemscholen en verenigingen.

De minister vroeg aan het bestuur om met dezelfde energie en enthousiasme te werken aan het institutionaliseren van de zwemsport in de overige districten. Het ministerie zal zeker de ondersteuning geven waar nodig en mogelijk. Zeker als het om programma’s gaat van jeugdigen die al vroeg georganiseerd aan de zwemsport willen doen.

Klein was bijzonder ingenomen met de inzichten van de minister en vroeg aan haar de aandacht voor deelname van Suriname aan de Goodwill Swim Meet op Barbados in augustus dit jaar, en de ondersteuning voor hun vrijwel totaal uitgevallen tijdregistratiesysteem. Suriname zal volgend jaar het gastland zijn van de Goodwill Swim Meet en daarbij is een FINA approved tijdregistratiesysteem van essentieel belang.

Minister Gopal was zeer verheugd met de intenties van de bond en had ook oor voor hun bezorgdheid. Zeker als er bij het ontbreken van een goed werkende tijdregistratiesysteem, de hand geklokte tijden niet erkend zullen worden. Zij beloofde om naar mogelijkheden te zoeken voor het helpen realiseren van dit project.(GFC)