fbpx

Mi Tamara opent deuren voor 300 jongeren

Mondige en zelfbewuste jongeren die tegen de druk van buiten kunnen en bovenal bewuste en gezonde keuzes kunnen maken, daar draait het om bij Mi Tamara (Mijn Toekomst), een Surinaams begeleidingsprogramma. Tussen 6 en 30 april gaan de deuren van het programma open voor 300 jongeren uit Marowijne, Brokopondo, Wanica en Paramaribo.

Gedurende zes maanden zullen de jongeren intensief begeleid worden naar zelfbewustzijn en weerbaarheid tegen hedendaagse uitdagingen. Het ambitieuze programma mikt op schoolgaande jongeren in precaire sociaal-maatschappelijke omstandigheden, vroege schoolverlaters, tienerouders en jonge Marron vrouwen.

Geïnteresseerden jongeren in Marowijne en Brokopondo mogen zich opgeven bij de dichtstbijzijnde scholen en commissariaten in hun buurt en in Paramaribo en Wanica bij de uitvoerende organisaties. De informatieposters worden de komende dagen opgeplakt op publieke plaatsen. Ook zullen vrijwilligers in verschillende buurten en dorpen tot aan de deur gaan om jongeren te informeren.

Mi Tamara is een integraal seksuele vormings- en sociaal begeleidingsproject dat speciaal ontwikkeld is voor Surinaamse jongeren tussen 15 en 25 jaar. Voor meer steun naar de jongeren toe zijn hun sociale omgeving en buurt- en welzijnsorganisaties meegenomen in het traject.

Het primaire doel van het programma is het terugdringen van de hoge prevalentie van tienerzwangerschap en seksueel overdraagbare infecties (SOI’s) onder de Surinaamse jeugd. Suriname heeft een heel hoog percentage tienerzwangerschappen op jaarbasis. Onder schoolgaanden wordt al meer dan 200 zwangere meisjes jaarlijks bijgeteld. Ook SOI’s zoals hiv vormt een enorme bedreiging voor de jeugd.

Om deze sociale problemen tegen te gaan is het Surinaamse interventieprogramma Mi Tamara ontwikkeld om jongeren weerbaar te maken. Het programma doelt daarom op het bevorderen van de seksuele en reproductieve gezondheid van Surinaamse jongeren, inclusief de versterking van hun seksuele weerbaarheid en sociale vaardigheden. Dit met het oog op de verbetering van hun toekomstperspectief.

Een belangrijk aspect binnen dit project is het evalueren van de interventie die gepleegd zal worden bij de doelgroep tijdens het coaching-traject als ook het interactie-effect tussen coach, sociale omgeving en buurtorganisaties. Het trainings- en begeleidingsmateriaal waarmee de trainers en coaches zullen werken, is juist daarom sterk gericht op gedragsverandering bij de doelgroep.

Voorafgaand aan het ontwikkelen van het materiaal zijn er gesprekken gevoerd met overheids-, niet gouvernementele en internationale organisaties die al jaren op dit vlak werken. Daarnaast zijn verschillende onderzoeksrapporten doorgenomen en er is een behoeftepeiling gedaan onder samenwerkende organisaties. Op basis van deze bevindingen zijn Surinaamse professionals in februari intensief onderricht in interventieontwikkeling en coaching op het gebied van Sexual and Reproductive Health en Planning, Monitoring en Evaluation, door medewerkers van de Nederlandse stichting Rutgers WPF.

Op basis van de gestelde gedragsdeterminanten is het materiaal ontwikkeld. In de komende weken wordt het materiaal getest op jongeren en coaches waarna aanpassingen zullen worden gepleegd. Naast het trainingsen begeleidingsmateriaal is er een opleiding ontwikkeld voor personal coaches. De eerste coaches worden in april getraind.

Mi Tamara is een samenwerkingsverband tussen stichting Communicatie, Cultuur en Ontwikkeling (COCON), stichting Pro-Health en Rutgers WPF. Het project wordt gefinancierd door de twinningsfaciliteit UTSN met middelen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Overige berichten