fbpx

“Mi ne jeri, ma mi no don”

GFC NIEUWS- Om de samenleving bewust te maken over de mogelijkheden van doven en slechthorende kinderen is een bewustwordingsprogramma gestart.

Tijdens deze eendaagse training wordt geleerd hoe deze kinderen te herkennen in het veld. Hiervoor zijn verschillenden actoren zoals scholen, crèches, kinderdagverblijven, gezondheidswerkers en relevante maatschappelijke organisaties uitgenodigd.

Voor de start van dit programma is Nickerie gekozen, maar ook in Paramaribo zullen verschillende relevante organisaties en hun medewerkers getraind worden.

Renate Wartes directeur van de Kennedyschool geeft aan dat sinds 1946 Kennedystichting onderwijs verzorgt voor dove-en slechthorende kinderen en wat ons opvalt zijn: Gebrekkige signalering slechthorendheid, waardoor er een late instroom is van leerlingen (5-9 jaar).

Hierdoor wordt laat gestart met de stimulatie van deze doelgroep, met gevolgen voor de schoolloopbaan.

Volgens Yvonne Karels-Helslijnen van Saga Interproject bereiken sommige kinderen de school niet en blijven verstoken van onderwijs.

BEKIJK OOK
Twee top legerfunctionarissen VS en Colombia naar Suriname

Als je de huidige 80 leerlingen van Kennedyschool vergelijkt met de cijfers van Algemeen Statistiekbureau Suriname( 2012) dan zien wij dat slechts 8% van de 993 dove en slechthorende kinderen tussen 5-19 jaar de school bezoeken.

“Waar is de rest van de doelgroep gebleven?”

“Wij willen dat de kinderen zo vroeg mogelijk op school beginnen en daarvoor hebben wij de hulp van de samenleving nodig.”

Voor de vroege stimulatie heeft de Kennedy samen met haar partners Saga Interproject Suriname en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) een stimulatiegroep opgezet voor de leeftijd 3-5 jaar.

Zo wordt de jonge doelgroep klaargestoomd voor de kleuterschool. Dit project is gefinancierd door de Uitvoeringsorganisatie van de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland (UTSN).