fbpx
Met straatnamen in Suriname wordt weldegelijk politiek bedreven

De hele binnenstad van Suriname en daaromheen is vernoemd naar de soms vele corrupte politici. De(cultuur)historische achtergrond van onze straatnamen worden daardoor ernstig aangetast.

Van belangrijke historici die hun bijdragen hebben geleverd aan mijn vorming heb ik geleerd dat bij het benoemen van historische gebouwen, pleinen, straten of anderszins tevens gedacht moet worden aan voorbeeldige burgers die een bijdrage hebben geleverd aan ons land.

Reeds eerder heb ik de naam genoemd van de door velen gerespecteerde arts dr. Mac Donald aan de Tourtonnelaan. Enkele gerenommeerde parlementariërs die gelieerd zijn aan de NDP hebben eveneens hierover geschreven. Tot nog toe is er door de verantwoordelijke politici hier niets aan gedaan.

Is ditzelfde lot nu beschoren aan de advocaat tevens jurist Krishnepersad Bhoendie?

Door de aan mij verschafte inlichtingen, was deze persoon in 1985 tot districtscommissaris benoemd in Nickerie. In het jaar 1994 werd hij overgeplaatst naar het district Wanica.

Bij zijn overplaatsing hebben de bewoners van Nickerie i.c. de westelijke polders een zijstraat vernoemd naar deze integere en hardwerkende districtscommissaris. Deze straat stond toen bekend als de DC. MR. K. Bhoendieweg die langer dan 20 jaren door de bewoners is geaccepteerd, gebruikt en gedoogd. Idem dito door de opeenvolgende overheid. Daarom is het meer dan redelijk, billijk en rechtvaardig deze naam te handhaven.

De belangrijkste reden voor deze waardering was dat Bhoendie de onbegaanbare weg voor schoolkinderen – door het aanboren van initiatieven hiertoe – bereikbaar maakte. Natuurlijk ook voor de bewoners doch zeer specifiek voor de schoolgaande jeugd alsmede leerkrachten die daar les gaven op de plaatselijke Skoerkischool.

Bovendien heeft deze districtscommissaris in het algemeen veel gedaan voor het rijstdistrict. Zo zijn nutsvoorzieningen tot stand gebracht en heeft hij soms met eigen financiële middelen de woon- en leefsituatie van velen verbeterd.

Dat nu de volkswil terzijde wordt geschoven en de DC. MR. K. Bhoendieweg is omgetoverd in de Harianaweg baart velen heel veel zorgen. Over deze zaak is reeds door enkele personen geschreven in de media en de onbenullige naam Hariana reeds besproken. Ik laat dit daarom nu buiten beschouwing!

Ere wie ere toekomt

De heer Bhoendie is voorzitter geweest van de Surinaamse Voetbalbond en heeft ook hier zijn sporen verdiend. Van iemand die veel heeft gedaan voor zijn land siert het niet om al zijn verdiensten op te sommen. Bovendien staat Krish Bhoendie bekend om zijn eenvoud, bescheidenheid en rust.

In Suriname is een enorme wildgroei ontstaan omdat vele naamborden her en der worden geconstateerd zonder dat deze zijn gedekt door een beschikking en of resolutie. Uiteraard is dit niet de juiste weg maar door het zeer slecht functioneren van een goede Straatnamencommissie waar ik bij hun aantreden veel vertrouwen in had, ontstaan dit soort taferelen.

De vraag is of de jurist Bhoendie ook de dupe moet worden van het wanbeleid van overheidscommissies en wellicht de huidige slecht functionerende districtscommissaris van Nickerie die dit onrecht nog steeds niet heeft aangepakt.

Uiteraard had hij allang een schrijven moeten richten aan de minister van Binnenlandse Zaken om zijn omissie de DC. MR. K. Bhoendieweg te herbenoemen, moeten corrigeren.

Voorts had de vroegere sportman en voetballer Edmund Leilis – thans minister van Binnenlandse Zaken – antwoord moeten geven op de vele reacties en brieven die hem hebben bereikt over deze heikele aangelegenheid. Dat hoort bij behoorlijk bestuur!

Het gaat hier niet om een private aangelegenheid maar meer nog een publieke zaak waar een opmerkelijke Surinamer in ere hersteld moet worden door een straat naar hem te vernoemen. Dan past het dat de overheid reageert! Immers de naam van de heer Bhoendie is om redenen van algemeen belang gebruikt. Niet om politieke motieven zoals dat zo vaak gebeurt in ons land.

Daarom doe ik een dringend beroep op alle verantwoordelijke personen en instanties om de nieuwe Harianaweg wederom officieel om te dopen in eerdere DC. MR. K. Bhoendieweg zodat recht wordt gedaan en ere wie ere toekomt.

Tenslotte wil ik memoreren dat onlangs via de media bekend geworden dat een straatnaam van een ressortraadslid op Pontbuiten is vernoemd naar deze persoon. Een reden temeer om het aangedane onrecht aan de vroegere districtscommissaris Bhoendie te herstellen en hem zo genoegdoening te verschaffen.

Robby Roeplall

Meer nieuws

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…