Met luieren, te veel feesten en nationale vrije dagen wordt Suriname nooit welvarend

Suriname korjaal

INGEZONDEN- Hoelang zal het nog duren voordat wij in Suriname realiseren dat onze vooruitgang stagneert als we vasthouden aan een mentaliteit van passiviteit, overmatige feestvieringen en een overvloed aan nationale feestdagen?

Hoeveel uitleg is nog nodig voordat de essentie van hard werken volledig begrepen wordt?

Het gaat niet enkel om het verrichten van fysieke arbeid; de terughoudendheid om tijd en energie te investeren in het vergaren van kennis is ook een vorm van luiheid.

OOK INTERESSANT
Het stille gevaar van paspoortenfraude

In Suriname kampen we niet alleen met een aanzienlijk tekort aan expertise, ook de heersende mentaliteit is ongunstig.

Als deze mentaliteit niet ten positieve verandert, zullen we een arm land blijven, meester in de kunst van het bedelen.

Zonder een verschuiving in denken en gedrag, zal ons land nooit zijn volle potentieel bereiken. Het is tijd dat we de waarde van consistent hard werken en levenslang leren omarmen.

Een robuuste werkethiek en toewijding aan persoonlijke en professionele groei zijn cruciaal voor individueel succes en nationale vooruitgang.

OOK INTERESSANT
Suriname's jeugdige natie: Een erfenis van gebroken beloftes en verloren hoop

De transformatie van Suriname zal beginnen met de transformatie van onze mentaliteit – van passiviteit naar proactiviteit, van luiheid naar toewijding, van feesten naar focussen op wat er echt toe doet: het bouwen aan een welvarender en succesvoller Suriname.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de GFC Nieuwsredactie het eens is met de inhoud