Met heimwee worstelende Surinamers in Nederland wennen pas na jaren aan nieuwe omgeving

suriname nederland keti koti

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Surinamers van diverse leeftijdscategorieën hebben vaak minstens 5 jaar nodig om volledig te wennen aan Nederland en zich ’thuis’ te voelen op hun nieuwe woonplek. Dat zegt het Kritisch Internationaal VrouwenCollectief, KIVC.

Het Collectief voerde een telefonische enquête uit onder 75 respondenten uit de Randstad, bestaande uit mannen en vrouwen tussen de 20 en 50 jaar oud die de overstap vanuit Suriname naar Nederland maakten.

“Hoewel de twee landen een voertaal delen, is er nogal sprake van meerdere cultuurverschillen. Surinamers blijken zich over het algemeen goed te kunnen aanpassen aan de mentaliteit in Nederland, maar worstelen vaak met gevoelens van heimwee en acceptatie,” gaf Jennifer Atmo van het KIVC aan.

Uit de peiling kwam naar voren dat een meerderheid van 53 personen aangaf zich pas na 5 jaar ’thuis’ te voelen. De overige geënquêteerden lieten weten dat zij Nederland al eerder dan drie jaar als hun thuis zagen, terwijl 5 personen vertelden zich ‘helemaal niet’ prettig te voelen in het West-Europese land.

OOK INTERESSANT
Regering wil kleine goudmijnbouw in formele sfeer brengen

“Een ervaren ongemak onder hen was een gebrek aan begrip in sociale situaties en het idee dat zij zich anders moeten voordoen om geaccepteerd te worden in Nederland. Het gevoel hebben ’tweederangs burgers’ te zijn lijkt een issue te zijn onder de meerderheid van de respondenten,” aldus Jennifer Atmo.

Foto artikel ter illustratie.

Over het KIVC

Het Kritisch Internationaal VrouwenCollectief (KIVC) heeft zich primair ten doel gesteld om verschillende maatschappelijke vraagstukken aan de orde te stellen en structurele oplossingen aan te dragen. Contact met het KIVC is mogelijk via [email protected]

Jennifer Atmo

Jennifer Atmo, voorzitster KIVC