Met goedkeuring Wet Bekwame Burgers Caraïbische Gemeenschap wordt arbeidswetgeving gehandhaafd en bevorderd

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Surinaams parlement heeft in een plenaire openbare vergadering de ontwerpwet houdende nadere wijziging Wet Bekwame Burgers van de Caraïbische Gemeenschap goedgekeurd met algemene 41 stemmen.

Deze wet neemt een voorname rol in het integratieproces van de Caraïbische gemeenschap en is bepalend voor de uitvoering van het regime van vrij verkeer van personen binnen de Caricom Single Market and Economy.

Bij de aanpassing van de geldboetebedragen is zo min mogelijk de oorspronkelijke wijze van formulering van de strafbepaling gewijzigd.

De wet is een ontwerp van de regering en is ingediend op 10 februari 2023.

De wet heeft ten doel om de boetebedragen te brengen op het gewenste niveau. Tevens worden de strafbepalingen strakker aangetrokken waardoor hiaten worden gecorrigeerd.

Bij de aanpassing van de geldboetebedragen is zo min mogelijk de oorspronkelijke wijze van formulering van de strafbepaling gewijzigd.

Met deze wijziging wordt het boetebedrag in artikel 14 lid 1 vastgesteld op de vierde categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht.

Het ministerie voor arbeidsaangelegenheden is belast met de uitvoering van deze wet.

OOK INTERESSANT
Maleisische man gearresteerd voor verduistering US$ 96.000 en apparatuur houtondernemer