fbpx

"Mensen met een beperking moeten meegeteld worden"

GFC NIEUWS- “Mensen met een beperking moeten meegeteld en meegerekend worden in de samenleving. Zij moeten zelf hun individuele keuzes kunnen maken en zeggenschap hebben over hun eigen leven.
Zij hebben ook rechten. Ook de toegankelijkheid voor deze doelgroep moet vergroot worden”, zegt minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO).
Zelf beslissen is een belangrijke voorwaarde om het welzijn van deze kwetsbare doelgroep te verhogen. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid geboden om op een volwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het ministerie is de bewustwording aan het vergroten onder deze doelgroep en is daarom hard bezig hen te betrekken in het beleid.
Voor de minister telt elk individu, zo ook de mensen met een beperking. Volgens de bewindsman kan deze doelgroep ook bijdragen aan de vooruitgang van Suriname. Vaak genoeg worden de mensen met een beperking onderschat, maar ook zij zitten boordevol talenten en zijn erg ondernemend, wat zij op hun eigen speciale manier tot uiting brengen.
Vandaag, 3 december, herdenkt de totale wereldgemeenschap de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Ook voor de Surinaamse natie is deze dag een belangrijke. “Een dag om bij stil te staan en te beseffen hoe belangrijk personen met een beperking zijn, voor elke samenleving van de wereld”, zegt Ramsaran.
Voor dit jaar benadrukt het ministerie de artikelen 8 en 10 uit het verdrag, met name de bevordering van de bewustwording en het recht op leven. Volgens de bewindsman zijn de artikelen veelzeggend. Reden waarom dit jaar als thema is gekozen: “Building Back Better: Towards a Disability- inclusive, Accessible and Sustainable post-Covid-19 World” (Bouwen aan een betere beperking-inclusieve, toegankelijke en duurzame post-Covid-19 wereld).
Met deze dag beoogt de Verenigde Naties de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, en wel op alle niveaus. In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tijdens de speciale plenaire zitting een resolutie goed, waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar voortaan tot de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’ werd uitgeroepen. Deze dag draait om het leggen van verbindingen tussen mensen met en zonder beperking.
De directeur van SOZAVO, Melitia Sentelia ,ziet de dag als een dag voor bezinning. “Het is een bezinningsvolle dag zou ik zeggen om na te gaan wat wij hebben kunnen doen voor deze doelgroep. Volgens artikel 8 van de Grondwet hebben mensen met een beperking recht op een gelijkwaardige behandeling, evenals elke andere wereldburger, zo ook Surinamers. Vanuit het ministerie werken wij aan welvaartsvorming voor de doelgroep. Niet alleen materiële welvaart, maar ook financiële.”

OOK INTERESSANT
Onderwijsproces vindt normaal voortgang op 24 maart