fbpx

Mensen kunnen uren na overlijden nog steeds denken en weten wat er om hen heen gebeurt, zegt topexpert

GFC GEZONDHEIDSREDACTIE- “Mensen die zijn overleden hebben ten minste uren na het uitademen van hun laatste adem nog een vorm van bewustzijn en zijn niet helemaal dood zoals veel mensen onterecht denken”.

“De dood is niet een zwart- wit proces: levend of dood”.

“Op basis van alle wetenschappelijke bewijzen hebben wij nu kunnen vaststellen dat het menselijk bewustzijn- weten wat er om je heen gebeurt en het kunnen denken- niet direct en mogelijk helemaal niet verdwijnt met het uitvallen van alle hersenfuncties en het stoppen van de hartslag”.

Dat zegt één van ‘s werelds beste experts op het gebied van onderzoek naar onder meer de processen die zich manifesteren na het sterven van mensen, professor Sam Parnia PhD.

sam parnia | GFC Nieuws

Sam Parnia. Foto: NYU Langone Health

Hij is een Britse universitair hoofddocent geneeskunde aan het NYU Langone Medical Center, waar hij ook directeur is van onderzoek naar cardiopulmonale reanimatie.

In het Verenigd Koninkrijk is hij directeur van het Human Consciousness Project aan de Universiteit van Southampton.

Sam Parnia vertelt in gesprek met Robert Lawrence Kuhn dat er steeds meer bewijs is dat het bewustzijn niet wordt geproduceerd in de hersenen.

Er is volgens hem nog geen enkel onderzoek dat heeft aangetoond dat het brein verantwoordelijk is hiervoor. Als het menselijk brein niet meer functioneert betekent dat dus niet automatisch dat het bewustzijn er niet meer is

“Ik heb net als andere wetenschappers altijd de overtuiging gehad dat met het sterven van het lichaam, het bewustzijn dat ook doet”.

‘Maar misschien hebben wij het al die tijd helemaal mis gehad en staat het vermogen om te kunnen denken en bewust te zijn van wat er om ons heen gebeurt deels los van de hersenen”.

“Het kan zo zijn dat het bewustzijn gewoon doorgaat na het overlijden. Het brein fungeert mogelijk slechts alleen als een antenne die zorgt voor de ontvangst van het bewustzijn”, aldus de topexpert.

BEKIJK OOK
Vrouwenadvies: dump hem als hij na drie jaar nog geen huwelijksaanzoek heeft gedaan

CONCLUSIES INTERNATIONAAL TEAM VAN EXPERTS

Een multidisciplinair team van nationale en internationale topdeskundigen geleid door professor Parnia heeft recent enkele conclusies van een peer- reviewed wetenschappelijke studie over herinnerde ervaringen van mensen die zijn overleden en teruggebracht gepubliceerd

Deze zijn als volgt:

Dankzij de vooruitgang op het gebied van reanimatie en intensive care-geneeskunde hebben veel mensen de dood of bijna-dood overleefd.

Deze mensen – naar schatting honderden miljoenen mensen over de hele wereld op basis van eerdere bevolkingsonderzoeken – hebben consequent herinnerde ervaringen rond de dood beschreven, die een unieke reeks mentale herinneringen met universele thema’s omvatten.

De ervaringen rond de dood zijn niet consistent met hallucinaties, illusies of door psychedelische drugs veroorzaakte ervaringen, volgens verschillende eerder gepubliceerde onderzoeken.

In plaats daarvan volgen ze een specifieke verhaallijn met een perceptie van: (a) afscheiding van het lichaam met een verhoogd, enorm bewustzijn en herkenning van de dood; (b) reizen naar een bestemming; (c) een zinvolle en doelgerichte terugblik op het leven, met inbegrip van een kritische analyse van alle handelingen, bedoelingen en gedachten jegens anderen; een perceptie van (d) op een plek zijn die aanvoelt als “thuis”, en (e) een terugkeer naar het leven.

De ervaring van de dood culmineert in voorheen ongeïdentificeerde, afzonderlijke subthema’s en wordt geassocieerd met positieve psychologische transformatie en groei op de lange termijn.

Studies die de opkomst van gamma-activiteit en elektrische pieken aantonen – gewoonlijk een teken van verhoogde bewustzijnstoestanden op elektro-encefalografie (EEG) – met betrekking tot de dood, ondersteunen de beweringen van miljoenen mensen die hebben gemeld dat ze luciditeit en verhoogd bewustzijn ervaren in verband met de dood.