Mensen die zich vervelen vertonen meer sadistisch gedrag

GFC GEZONDHEIDSREDACTIE- Een team van onderzoekers aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken heeft bewijs gevonden waaruit blijkt dat zich vervelen een factor kan zijn bij sadistisch gedrag.

In hun artikel gepubliceerd in Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes, beschrijft de groep hun beoordeling van negen unieke studies die betrekking hebben op sadistisch gedrag door mensen in verschillende omgevingen en wat ze daarbij vonden.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een groot aantal mensen zich bezighoudt met sadistisch gedrag, van het beledigen van anderen tot beschimpen, pesten of fysiek misbruik.

Mensen hebben een lange lijst met manieren tot hun beschikking om anderen te kwetsen.

In deze nieuwe poging keken de onderzoekers naar de rol die verveling speelt bij dergelijk gedrag.

De onderzoekers concluderen dat verveling een rol lijkt te spelen bij sadistisch gedrag en dat het lijkt te zijn gekoppeld aan pogingen om negatieve gevoelens geassocieerd met verveling te verminderen.

Foto ter illustratie