Mensen die jaloers zijn op succes vicepresident Brunswijk zijn te betreuren

Succes

OPINIE-  Op sociale media verschijnen steeds meer berichten van mensen die op subtiele wijze jaloezie lijken te tonen jegens de vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk. Deze mensen zijn te betreuren.

Velen van hen uiten dagelijks scherpe kritiek op deze prominente politicus, bewerend dat hij niet geschikt is voor zijn functie.

Als we echter de carrière van Brunswijk op een objectieve en eerlijke manier analyseren, dan kan niet anders dan geconcludeerd worden dat hij een aanzienlijke en positieve groei heeft doorgemaakt. Dit is iets wat oprecht toegejuicht zou moeten worden.

Brunswijk heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om zijn kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Hij heeft zijn kennis verbreed door studie, zijn vocabulaire uitgebreid en zijn taalgebruik geprofessionaliseerd.

Hij lijkt ook lessen te trekken uit eerder gemaakte fouten, wat een belangrijke indicatie is van persoonlijke groei.

Naast zijn succes in de politieke arena, bewees Brunswijk zichzelf voorheen ook als een bekwame zakenman, voortdurend strevend naar vooruitgang en verbetering.

Bovendien toont hij aan een sociaal betrokken persoon te zijn, die altijd bereid is zijn medemensen te helpen wanneer hij daartoe in staat is.

Het is daarom niet eerlijk om voortdurend Brunswijk’s verleden op te rakelen en de positieve progressie die hij maakt te veronachtzamen.

OOK INTERESSANT
Een bezorgde burger: Ik voel me rot in dit land

Zijn evolutie moet eveneens in ogenschouw genomen worden, evenals zijn huidige bijdragen aan de Surinaamse samenleving.

Dit levert een meer gebalanceerd en rechtvaardig beeld op van deze complexe, maar ongetwijfeld invloedrijke figuur in de Surinaamse politiek.

C. Wallerlei

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud