fbpx

Meldpunt Kinderbescherming houdt infosessie in Coronie

Het ministerie van Justitie en Politie heeft met de afdeling Meldpunt Kinderbescherming het project Mi Sa Taki uitgevoerd. Dit gebeurde in samenwerking met het kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef, Stichting Mati Fu Tego en andere stakeholders op vrijdag 10 november in het district Coronie.

Het project is gestart op 31 maart en is bedoeld om kinderen van stad en district te informeren hoe zij zichzelf kunnen beschermen tegen verschillende geweldvormen. Zij worden bewust gemaakt over manieren om gevaar het snelst te kunnen signaleren en te melden aan de politie of het meldpunt.

De infosessie voor de leerlingen van de Basis – en VOJ – scholen in het district Coronie is gehouden in het gebouw van het Burger Informatie Centrum.

De coördinator Meldpunten Kinderbescherming, Richelle Phoelsingh, gaf uitleg over het project en de bescherming van de kinderen overal waar ze zich bevinden, thuis, over straat en op school. Zij is van mening dat jongeren vaak bang zijn om hun mening of gevoel over deze onderwerpen te uiten. “Ze worden meestal bang gemaakt of bedreigd, waardoor ze dichtklappen. Dit project moet ze bewegen om te praten over hun gevoelens”, stelt Phoelsingh.

Voorzitter van Stichting Mati Fu Tego, Marijke Cairo, ging in op haar ervaring met kinderen en ouders als counselor. Ze wees hen op hun rechten en plichten, verwaarlozing van kinderen en het maken en verspreiden van porno op sociale media. De Dienst Jeugdzaken werd vertegenwoordigd in persoon van Hoofdinspecteur van Politie Judith Dragtenstein en Brigadier van Politie, Milton Bisschop.

Zij gingen uitgebreid in op de gevolgen van drugsgebruik, ontvoering, seksueel gebruik, jeugdprostitutie, misbruik van sociaal media en diefstal. De kinderen werden middels korte filmpjes ingelicht over de verantwoordelijkheid van hun ouders, seksueel misbruik, mishandeling, drugsgebruik en ontvoering. Dit alles werd op een interactieve wijze gepresenteerd.

De jongeren werden in de gelegenheid gesteld om hun eigen ervaring met betrekking tot de onderwerpen te geven en zoveel mogelijk vragen te stellen. Zij hebben van deze gelegenheid flink gebruik gemaakt.

De flinke sprekers kregen een presentje van de organisatie. Nadat de sessie met de kinderen was verlopen, is er ook een sessie geweest met ouders, waarbij de zaken die de kinderen hebben aangehaald is besproken.(GFC)