“Mek’ wi tamara, Sranan wi kan” campagne zal vruchten HI&T-projecten belichten

Met de lancering van de nieuwe communicatiecampagne “Mek’ wi tamara, Sranan wi kan,” zullen alle projecten vanuit het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) aan de gemeenschap worden gepresenteerd.

Minister Stephen Tsang van HI&T wees woensdag tijdens de lancering erop, dat vanuit het SUBCIP programma er mooie resultaten zijn neergezet en dat hierdoor de diversificatie van de economie wordt bevorderd. Het inspireert ondernemers om geloof te hebben in eigen kunnen.

De slogan “Mek’ wi tamara, Sranan wi kan,” geeft duidelijk aan, dat we samen moeten bouwen aan de toekomst en dat Suriname het kan.

De regering heeft samen met de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) een aanvang gemaakt om het ondernemersklimaat en innovatie in Suriname te verbeteren. Vanuit dit programma wordt het Pilot Programma Innovation in Firms (IFS) uitgevoerd.

Het doel van dit pilotproject is om de innovatie in lokale bedrijven te ondersteunen en om hun integratie in clusters en Value chains te versterken.

Binnen het IFS zijn intussen al 9 projecten goedgekeurd, te weten: agro-coöperatie Redi Doti en Pierre Kondre-ananasproject, Suriname Candied Fruits NV (SCF) Podosiri-project en B4 Startup Out grower Farmers of Yellow Habaneros Peppers (adjuma-pepper) en de rehabilitatie van het fietspadproject van de Noord-Commewijne, Tukha Olie Uitbreidings Investering Allallapadu, Uitbreiding Machinepark en Visproducten (ACF), Crowd funding voor SME’s in Suriname en Padikaf verwerking Nickerie.

Directeur Reina Raveles van HI&T benadrukte in haar toespraak, dat juist in een moeilijkere tijd voor Suriname het programma wordt uitgevoerd, maar dat doorzetten de sleutel is voor ondernemen. “ r zijn veel belemmeringen voor die economische ontwikkeling, maar stap voor stap zullen we ze overbruggen.”

Ook de HI&T-directeur verzekerde de aanwezigen, dat in de komende periode de vruchten van de projecten zullen worden getoond. Thans zijn er voor de volgende IFS-fase weer projecten ingediend, die zullen bijdragen aan verhoging van de productie en verbetering van productkwaliteit.

Na het officieel gedeelte konden de aanwezigen deelgenoot zijn van enkele van de ondernemingen, die hun producten hadden uitgestald middels een mini expo.
De samenleving zal tijdens de communicatiecampagne “Mek’ wi tamara, Sranan wi kan,” steeds op de hoogte worden van de project resultaten.