Meest belangrijke reden waarom mensen met het virus besmet raken wordt niet eerlijk verteld

GFC GEZONDHEIDSREDACTIE- De informatie over hoe de besmettingen veelal plaatsvinden wordt niet eerlijk aan de gemeenschap gegeven en dat kost nodeloos mensenlevens.

Na langer dan 16 maanden verkeerde instructies aan de wereldgemeenschap te hebben verschaft, beginnen steeds meer wetenschappers felle kritiek te uiten op de wijze waarop gezondheidsorganisaties hebben gereageerd op de huidige pandemie. 

Zo werd de wereldgemeenschap in het begin van de uitbraak wijs gemaakt dat het virus niet van mens op mens overdraagbaar was. Al snel bleek dat niet te kloppen.

Daarna werd er wederom verkeerde informatie de wereld in geholpen. Er  werd door grote gezondheidsinstanties beweert dat het dragen van mondkapjes niet nodig was.

Het zou alleen maar meer gevaar opleveren, want de handen zouden vaker in het gezicht worden gezet, wat juist voor infecties zou kunnen zorgen. Ook dat advies bleek achteraf helemaal fout te zijn geweest.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Surinaamse VrouwenCollectief adviseert dubbele mondkapjes in de strijd tegen COVID

Vervolgens kwam er een zigzaginformatiestroom op gang vol tegenstrijdigheden.

Maar de meest belangrijke informatie die nog niet officieel aan de wereldbevolking, vooral omdat de grote gezondheidsautoriteiten hun grote blunder nog niet eerlijk volledig willen toegeven, is dat besmettingen voor het merendeel plaatsvinden door aerosolen die in de lucht zweven in met name niet goed geventileerde binnenruimtes.

Het eenvoudige advies om een ieder erop te wijzen dat ramen open moeten, er moet veel beter geventileerd worden, zou een aanzienlijk aantal virusbesmettingen, ziekte- en overlijdensgevallen kunnen voorkomen, laten experts weten.

Twee meter of 10 meter afstand bewaren in een binnenruimte met de ramen dicht biedt volgens diverse onderzoeken geen enkele garantie dat u niet besmet raakt omdat de aerosolen/microdruppels van een besmet persoon vele meters verder en urenlang in de lucht kunnen zweven.

Bij het inademen van deze microdruppels die in de lucht zweven dringen deze diep in de longen en is de kans op het ontwikkelen van COVID- het grootst.

Maar men blijft maar onhandig hameren op alleen een verhaal van 2 meter afstand bewaren en handen wassen, terwijl de belangrijkste besmettingsroute met aerosolen in niet goed geventileerde ruimtes volledig links wordt gelaten.

Het dringende advies om de ramen te openen en zo de kans op besmetting aanzienlijk te reduceren wordt consequent genegeerd.

GFC heeft sinds maart 2020 al ettelijke keren berichten hierover gepubliceerd.

BEKIJK OOK GFC NIEUWS: Al langer dan een jaar wordt verkeerde uitleg gegeven over besmettingen coronavirus

Welke maatregelen werken

A. De ramen moeten open indien u een gebouw binnen gaat waar er andere mensen aanwezig zijn of tot en met  enkele uren daarvoor zijn geweest.

Ga niet in een gesloten (geairconditioneerde) ruimte waar mensen komen/zijn, tenzij de ramen open zijn of u er zeker van bent dat er speciale HEPA- filters, net als in de passagiersvliegtuigen, worden gebruikt. Dit is echter in Suriname nauwelijks het geval.

B. Het is belangrijk om 2 meter afstand van elkaar te bewaren. Dat geldt voor een ieder, ook familie en vrienden.

C. Het is erg verstandig om te kiezen voor originele FFP2 of N95 mondkapjes aangezien deze veel meer virusdeeltjes filteren. Onderzoek heeft ook aangetoond dat dubbele chirurgische mondkapjes significant meer bescherming bieden in vergelijking met het gebruik van slechts 1.

Volgens Amerikaans onderzoek helpen dubbele chirurgische maskers de blootstelling aan het coronavirus in ruime mate verminderen. Gebruik dus bij voorkeur dubbele mondkapjes als u niet beschikt over originele FFP2 of N95 mondkapjes.

D. Vermijdt erg drukke plekken.

E. Hoewel de kans om via de handen besmet te raken door veel wetenschappers wordt betwijfeld, wordt het wassen of desinfecteren  van uw handen indien nodig nog steeds geadviseerd.

BEKIJK MEER GFC GEZONDHEIDSNIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten