Meerjarenplan nodig voor besteden inkomsten aardolie

GFC NIEUWS- Melvin Bouva, ondervoorzitter van het parlement, is voorstander van een meerjarenplan waarin de besteding van de inkomsten uit de aardoliesector wordt uitgewerkt.
Als het aan de ondervoorzitter van het parlement ligt, wordt er geen druppel olie uit de grond gehaald totdat er een meerjarenplan op tafel ligt.
Bouva: “Wat zondermeer in het plan zal moeten staan, is de investering in menselijk kapitaal”. Hij benadrukt dat meerdere malen bij verschillende aangelegenheden door president Desiré Bouterse aan de samenleving is voorgehouden, dat de mens centraal staat in de ontwikkeling van Suriname.
Bouva wijst er dan ook op dat het staatshoofd op 7 januari bij het bekendmaken van de olievondst opnieuw zei dat we samen vooruit moeten gaan in deze nieuwe ontwikkeling. In dit proces zullen ook andere nationaliteiten die nu ook in Suriname wonen wat kunnen betekenen.
De parlementariër zegt dat we allemaal de koppen bij elkaar moeten steken en een goed plan moeten maken over hoe met de olie en –inkomsten om te gaan. “Gaan we negatieve voorbeelden uit de wereld overnemen, waar de besteding en het bestuur onvoldoende waren om ten voordele te zijn van de samenleving”, stelt Bouva de retorische vraag.
“Of gaan we kijken wat Suriname nodig heeft, wat onze potentie is, welke personen, instanties en instituten we nodig hebben om vorm en inhoud aan het proces te geven”, gaat hij verder.
Het maakt de DNA-ondervoorzitter niet uit onder welk bewind de olievondst gedaan is of gedaan zou worden. Hij zegt dat het nu is gedaan onder de huidige regering die vanuit een nationale optiek de sector verder wil ontwikkelen.
Bouva: “We gaan ook niet wachten op buitenlanders om ons te komen vertellen wat we hier moeten doen. We delen wel kennis met elkaar, maar we gaan moeten investeren in instituten als PTC, de Technologische Faculteit, de LBO opleidingen om kader in de petroleumindustrie verder te gaan ontwikkelen.”
De DNA-ondervoorzitter gaat in een ruk verder en ziet ook graag dat de gezondheidszorg vanuit de meeropbrengsten van de oliesector een behoorlijke injectie krijgt. De inkomsten moeten ook de huisvesting ten goede komen.
Bouva denkt aan een plan waarbij er “tussen nu en 5-10 jaar bij wijze van praten 10.000-15.000 woningen komen vanuit het woningbouwfonds dat we ook in het parlement hebben goedgekeurd”.
De parlementariër benadrukt dat Suriname dit alles moet gaan ervaren en de Surinamers er beter van moeten worden.

Overige berichten