Meerderheid coalitie vindt Peneux beste kandidaat voor Onderwijs

Robert Peneux, de huidige Onderwijsdirecteur, is de beste kandidaat om nu het ministerie van Onderwijs te leiden. Peneux kent het ministerie en heeft nauw samengewerkt met de huidige minister van Onderwijs, Ashwin Adhin.

Peneux heeft jaren zijn krachten op diverse niveaus gegeven aan het onderwijs. Hij heeft ook belangrijke hervormingen, zoals IMEAO Nieuwe Stijl en de Nieuwe Leerkracht, het vernieuwingstraject op de Pedagogische Instituten, helpen doorvoeren.

Verder heeft Peneux zich ingezet voor de totstandkoming van het Schakel Instituut.

De politieke organisatie DOE van Carl Breeveld had graag dit ministerie willen beheren. Echter beweren bronnen dat DOE niet het juiste kader hiervoor in huis heeft en mocht de Palu dit ministerie beheren. Palu heeft echter geweigerd.

Overige berichten