Meerderheid Caricomleiders voorstander van dialoog in kwestie Venezuela

Twaalf van de vijftien Caricom-lidstaten benadrukken in een gezamenlijke verklaring dat de aanhoudende spanningen in en rondom Venezuela via dialoog en diplomatie opgelost dienen te worden.

De verklaring is uitgebracht na een gezamenlijk video-gesprek tussen de leiders op 24 januari.

De leiders zijn van oordeel dat de aanhoudende politieke crisis, welke verergerd is vanwege recente ontwikkelingen, alleen via dialoog en diplomatie opgelost kan worden. In het verlengde hiervan stellen de leiders zich beschikbaar om partijen te ondersteunen via dialoog deze steeds verergerende crisis.

De leiders erkennen Venezuela als natie en delen mede dat zij staan achter internationale principes. De staten geloven niet in inmenging in interne aangelegenheden van naties. Respect voor soevereiniteit, onderschikking aan regel en wet, respect voor mensenrechten en democratie staan bij deze Caricom landen centraal.

De verklaring is afgelegd door regeringsleiders van de volgende Caricom landen; Antigua en Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Jamaica, Montserrat, St. Kitts en Nevis, Saint Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago; De ministers van Buitenlandse Zaken van Grenada en Suriname; bijeengekomen via videoconferentie op 24 januari 2019, hebben de volgende verklaring afgelegd.

De leiders van de Caricom-gemeenschap volgen de huidige onsmakelijke situatie, die zich voordoet in het Caricom buurland, de Bolivariaanse Republiek Venezuela op de voet. Zij uiten enorme bezorgdheid over het lot van het Venozolaanse volk en de strubbelingen als gevolg van recente ontwikkelingen.

Zij vrezen voor verergering en toename van geweld, overtreding van regel en wet, waarvan het volk de dupe wordt.

De Caricom-staten committeren zich aan beginselen van artikel 2, lid 4, van het Handvest van de Verenigde Naties, waarin de lidstaten worden opgeroepen zich te onthouden van het dreigen of het gebruik van geweld.

Verder scharen zij zich ook achter artikel 21 van het Handvest van de Organisatie van Amerikaanse Staten waarin wordt verwezen naar territoriale onschendbaarheid. Ook leggen zij de nadruk op de instandhouding en waarborging van vrede in het belang van het Caribisch gebied.

Regeringshoofden roepen interne en externe partijen op om zich te weerhouden van acties die de situatie verder zullen verslechteren. Zij onderstrepen de noodzaak om te waken voor acties die zullen leiden tot escalaties in het land en ook verregaande consequenties kunnen hebben voor de regio.

De regeringsleiders hebben ermee ingestemd dat de voorzitter van de conferentie, dr. Timothy Harris, premier van St. Kitts en Nevis, een spoedbijeenkomst met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aanvraagt om hulp te vragen bij het oplossen van het probleem, meldt het NII.