fbpx

Meer tegenvallers voor regering

Het een en ander is toch afhankelijk van de wereldmarktprijzen voor onze grondstoffen, waarvan de vooruitzichten niet goed zijn.

Zoals bekend is, komt de productie van Surgold eind 2016 opgang. Iam Gold is niet alleen bij het mijnen van goud gestuit op een meer rotsachtige bodem, maar ook de winsten hebben die bodem gevonden. De kosten van de Rosebell goudmijn worden als gevolg hiervan strak in de gaten gehouden. De aangehouden investeringen in de 2e mijn zullen voorlopig niet op gang komen.

De ontwikkelingen in de aardolie sector en dus Staatsolie zijn voldoende bekend. Zeker de eerste maanden van dit jaar en als we analisten mogen geloven kan het zelfs nog jaren duren, voordat de prijs zich hersteld, hetgeen betekent minder winst voor Staatsolie, minder belasting en dividendafdrachten aan de Staat , minder exporten, minder deviezenopbrengsten in 2015.

Schattingen van mogelijke verminderde afdrachten aan de Staat belopen in de orde van SRD 400 tot 500 miljoen. Het eind vorig jaar werd bekendgemaakt dat de investeringen door Staatsolie en partners worden getemporiseerd, alsook andere operationele uitgaven. Dit betekent voor de overige sectoren ook een stevige aderlating.

De deviezen besparingen in verband met de raffinaderij zullen pas in de 2e helft van dit jaar zichtbaar worden en de grootte zal natuurlijk afhangen van de ontwikkelingen van de wereldmarkt prijs.

De overige sectoren dragen nog steeds niet voldoende bij tot het BNP en kunnen zeker op korte termijn geen compensatie bieden voor de verminderde inkomsten uit de mijnbouw sector. Daar bovenop betekent het voor de overige sectoren dat door de stijgende kosten, te denken valt aan sociale lasten, minimumloon, te verwachten stijgende energieprijzen, inflatie als gevolg van de stijgende parallel koers, dat de bijdrage aan het BBP eerder zal afnemen, evenzo de bijdrage aan de Staat, via invoerrechten en overige belastingen.

Het bovenstaande betekent dat bij toename van de overheidsuitgaven zoals aangekondigd in de Financiële nota 2015, het gerealiseerde begrotingstekort in 2015 drastisch zal toenemen. De ontwikkelingen in de 2e helft van 2014 hebben nog meer ervoor gezorgd dat het uitgestippelde beleid met daaraan gekoppeld de begroting zoals aangeboden niet kan worden uitgevoerd.

Overige berichten