Meer maatregelen om coronavirus buiten Suriname te houden

GFC NIEUWS- Teneinde ons land te vrijwaren van het coronavirus heeft het ministerie van Volksgezondheid enkele nieuwe maatregelen getroffen.
Reizigers (niet ingezetenen), die de afgelopen 14 dagen in China zijn geweest, zullen vanaf nu niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied. Deze regeling geldt zowel voor bemanningsleden als passagiers.
Ingezetenen die op terugreis zijn van de risicogebieden (China), zullen na aankomst 14 dagen in quarantaine worden geplaatst.
Reizigers zullen als onderdeel van de verhoogde controlemaatregelen door de immigratieambtenaren gevraagd worden naar hun reisgeschiedenis.
Het reizigerspubliek wordt uitdrukkelijk geadviseerd niet af te reizen naar de risicogebieden en de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
De gemeenschap wordt aangemoedigd de volgende routinematige, maar effectieve virus verspreidende preventieve maatregelen in acht te nemen:
– Was uw handen met zeep en water of gebruik een hand desinfecterend middel op alcoholbasis;
– Bedek neus en mond met een tissue bij hoesten of niezen;
– Hoest en nies in de boeg van de elleboog indien er geen tissue beschikbaar is;
– Vermijd nauw contact met mensen met griep symptomen en volg nauwlettend de nieuwsberichten van officiële kanalen.