fbpx

Meer kansen voor vrouwen in Suriname, maar nog steeds te weinig acceptatie en waardering

INGEZONDEN– Voor de Surinaamse vrouw is er nog werk aan de winkel om uit de maatschappelijk achtergestelde positie te geraken.

Hoewel deze groep van de samenleving de afgelopen tijd een voorsprong heeft op mannen wat betreft onderwijs is dit niet echt te merken. Nog steeds is er een scheve verhouding tussen man en vrouw op de verschillende treden op de maatschappelijke ladder.

Vrouwen krijgen ook in onvoldoende mate erkenning en waardering of de kans zich te profileren in hoge posities bij de overheid en het bedrijfsleven. Haar vertegenwoordiging is nog niet in gelijke machtsverhoudingen en posities op het vlak van besluitvorming bij zowel de overheid als het bedrijfsleven.

In statistieken wordt aangegeven dat hoewel aanzienlijke verbetering is geboekt in de toegang van vrouwen tot onderwijs er vooral in het binnenland hiaten voorkomen. De toegang van vrouwen tot onderwijs is nog beperkt.

Dit jaar is het thema rond Internationale Dag van de Vrouw ‘Women in leadership”. De dominante rol die sommige mannen nog steeds innemen binnen bepaalde culturen maakt dat de vrouw nog in een achtergestelde positie verkeert.

Vrouwen hebben nu meer toegang tot onderwijs. Een bewijs daarvan is op de Anton de Kom Universiteit van Suriname waar al enkele jaren het aantal vrouwen steeds meer wordt dan mannen. Helaas zijn deze vrouwen onvoldoende terug te vinden in topposities bij de overheid en het bedrijfsleven.

BEKIJK OOK
VN Suriname en JCI Urban lanceren 2 SDG muurschilderijen te Lelydorp

De afgelopen jaren hebben vrouwen hard gewerkt om uit hun achtergestelde positie te geraken. Alhoewel zij erin geslaagd zijn om wat verbetering te boeken, worden vrouwen nog steeds in hun traditionele rol geduwd. Een goed voorbeeld hiervan is het feit dat in de meeste huishoudens zowel man als vrouw werkt, maar van de vrouw wordt nog steeds verwacht dat zij daarnaast de zorg van de kinderen en huishoudens op zich neemt.

Het is van belang dat zowel de man als de vrouw betrokken moet worden om algehele succes te boeken in de strijd voor gendergelijkheid.

Honderd jaar geleden werd op de Tweede Internationale Socialistische Vrouwenconferentie in Kopenhagen het besluit genomen om ieder jaar een internationale Vrouwendag te organiseren. De keus viel op 8 maart en werd in 1978 door de Verenigde Naties officieel erkend.

UMA Suriname

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Vrouwelijk leiderschap in een tijd van economische crisis en Covid-19