Meer integrale aanpak Covid-19

GFC NIEUWSREDACTIE- Diverse ministeries die al samenwerken in het kader van de aanpak van Covid-19 zullen intensiever met elkaar gaan samenwerken.
Dit deelde de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, zojuist mee op een persconferentie.
De regering zal vandaag nieuwe maatregelen aankondigen met betrekking tot de aanpak van Covid-19.
Gewerkt wordt aan een integratie van alle units – een zogenaamde Covid-brigade – die betrokken waren met de naleving van de Covid-maatregelen.
Ook het bedrijfsleven zal nog meer worden betrokken. In zijn introductie haalde de minister aan dat er gewerkt wordt aan normalisatie, maar de handhaving zal strakker zijn. Ook zal er niet voor worden geschroomd om bedrijven te sluiten en zullen ook individuen beboet worden.
Later meer.