“Meer health awareness voor een gezonde samenleving”

“Met of zonder Cubaanse artsen, het is van groot belang dat wij nu meer dan ooit goed letten op onze levensstijl, onze voeding en bewegingspatroon om zo allerlei ziektes te voorkomen”.

De niet-overdraagbare aandoeningen waartoe hart- en vaatziektes en diabetis behoren, vormen de belangerijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Suriname, terwijl het aantal chronische nierpatienten die moeten dialyseren schrikbarend toeneemt.

Dit is heel zorgwekkend voor onze jonge samenleving en we zullen veel moeten inzetten op awereness en preventie”, aldus de voorzitter van de HVB Genderraad, Gladys Sapoen, bij de opening van een mini gezondheidsbeurs op het partijcentrum zaterdag.

Ze verwees naar het actieprogramma van de HVB waar hervorming van de gezondheidszorg tot een van de speerpunten behoort. “We weten allemaal dat financiering van de gezondheidszorg steeds duurder en duurder wordt, ook in de rijke landen. Dit betekent dat wij het accent moeten verleggen naar preventieve zorg, gebaseerd op educatie, gezonde eet en leefstijl en het vroegtijdig opsporen van ziekten. Weet wat je eet vooral, omdat wij vaak niet stilstaan bij de chemische troep die in onze dagelijke voeding voorkomt”, aldus Sapoen.

Tegen de achtergrond van awareness en voorlichting naar de burgerij toe, is deze gezondheidsbeurs opgezet waar er naast de verschillende healthy foodstands er ook gelegenheid bestond tot het meten van de bloeddruk, BMI en korte presentaties over detoxen, gezonde voeding, en het gebruik van natuurproducten.

Related Posts