fbpx
Meer harmonie tussen werkgevers en werknemers…

De wereld staat op zijn kop en zo ook de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Omdat de omgang tussen mensen onderling altijd op scherp stond hebben wij vakbonden om onze belangen te beschermen en op te komen voor werknemers.

Als er meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, oprechtheid, mededogen, geen hebzucht of streberig gedrag, en vooral onvoorwaardelijke liefde zou zijn onder mensen zouden wij in staat zijn om zelf onze belangen te regelen.

Ik ben er altijd van doordrongen geweest dat je zonder werknemers geen zaak, geen klanten, geen dienstverlening en geen inkomsten hebt Elke werkgever moet hiervan goed doordrongen zijn.

Werknemers daarentegen moeten beseffen dat ze zonder hun werkgever geen inkomsten hebben, dus geen living, een verarm privé leven, omdat je geen inkomsten hebt. Conclusie beide partijen hebben elkaar hard nodig en zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Een ander belangrijk punt is dat werkgevers en werknemers ook moeten beseffen dat ze een relatie hebben met hun zaak/de plek waar ze werken. Alles heeft een ziel* en het bedrijf waar je werkt ook dus is het aan te bevelen om daar ook goed mee om te gaan, vandaar dat respect en een waardige behandeling in alles wat wij doen heel erg belangrijk is.

Voor beide partijen geldt dat ze elkaar moeten koesteren en een goede en gezonde energie balans moeten houden in hoe ze met elkaar omgaan. Een gezonde balans zorgt voor een gezonde zaak en dat betekent groei, continuïteit, uitbreiding en het kan leiden tot overvloed. Zijn er strubbelingen, dan is de energie balans scheef.

In het creëren van overvloed moet er ook een gezonde balans zijn waarbij een deel van die overvloed terugvloeit naar degene die het helpen creëren of/en naar liefdadigheid. Daarom zouden werkgevers moeten kijken naar de beloning van werknemers. Denk aan alle liefdadigheid die mensen als Bill Gates en Oprah Winfrey doen, ze hebben niet voor niets zoveel overvloed.

Voor werkgevers moeten niet alleen de winst marges en productie het belangrijkste zijn, ook de werkomstandigheden zouden evenveel aandacht moeten krijgen. Als er een gezond klimaat heerst waarin medewerkers aangesproken worden op hun kwaliteiten en waarbij ze gestimuleerd worden om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de taak waarvoor ze aangenomen zijn dan kan het voorkomen dat je zeer gemotiveerde medewerkers krijgt.

Een goed systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken helpt om het beleid van de instelling te bewaken en medewerkers scherp te houden.

Toch is het belangrijk om er altijd rekening mee te houden dat je met mensen te maken hebt en dat ze altijd fouten zullen maken. Hoe ga je als werkgever om met gemaakte fouten,? Dit kan onder ander goed opgevangen worden door effectieve communicatie en door transparant te zijn in alle zaken binnen het bedrijf.

Ik ben van mening dat een eigenaar/werkgever/leidinggevende/manager van een zaak zo min mogelijk met machtsmiddelen moet smijten. Wil je je medewerkers vleugels geven dat moet je ze humaan behandelen. Spreek ze aan op hun talenten en kwaliteiten, hun verantwoordelijkheden en maak tijdsafspraken en stel deadlines voor werk dat je af wilt hebben. Formuleer beleid en werkregels voor de instelling op papier. Dit schept duidelijkheid voor medewerkers en zo kan de werkgever aangeven wat hij van zijn medewerkers verwacht en kunnen werkprocessen beter gevolgd worden.

Onprofessionele werkhouding en werksituaties

Soms laat de werkhouding van werknemers veel te wensen over. Privé en werk lopen sterk door elkaar heen en de professionaliteit is zoek. Dit tot ergernis van klanten die moeten wachten omdat medewerkers achter de balie bezig zijn met privé gesprekken of weekend belevenissen. Dit soort taferelen zijn niet professioneel en is geen positieve uitstraling voor de zaak. Dit kom je ook tegen bij grote gerenommeerde bedrijven in het land en hier moet drastisch mee afgerekend worden.

Ook de communicatie met klanten moet verbeteren. Medewerkers die telkens aan klanten moeten zeggen ‘ik weet het niet’, terwijl je wel daar werkt bieden geen goede dienstverlening. Je kan het één keer niet weten, maar als medewerker moet je je geroepen voelen om dan op zoek te gaan naar het antwoord zodat je de volgende klant wel een gedegen antwoord kan geven. Zo bied je een goede dienstverlening voor je zaak en zal het beter floreren en kan jij te zijner tijd beter beloond worden.

Reken ook af met de slogan en de daad die erbij hoort t.w. ‘waar je werkt daar moet je eten’. ** Ban hem uit je leven.

Werknemers zouden voor zichzelf een visie moeten ontwikkelen in wat voor werk ze willen doen; of ze voldoende beschikken over de kwaliteiten; waarom werken ze; hebben ze hart voor het werk en nog veel meer van dit soort belangrijke vragen. Dit vraagt om meer bewustwording bij elk individu om te gaan nadenken over je leven, je maatschappelijke positie en alles wat bij je ontwikkeling hoort.

Werk niet alleen omdat je geld nodig hebt, werk liever op een plek waarin het werk je aanspreekt, dan werk je met veel meer plezier. Zorg voor een gezonde balans in je werk.

Let op: je krijgt betaald, dus zorg ervoor dat je je taak/ het werk dat daar in ruil van jou verwacht wordt ook naar behoren uitvoert. Dan creëer je geen scheve balans. Maar als je werkhouding er bijvoorbeeld als volgt uit ziet: je wordt 100 % betaald en je moet van maandag tot vrijdag 8 uur per dag werken, maar je werkt elke dag 5 uur voor de baas en de overige 3 uur doe je privé dingen, dan is de balans scheef. Je benadeeld de baas en je zal merken dat je toch niet zo een succes hebt in bepaalde aspecten van het leven of je kan niet doorbreken, want ergens laat je toch steken vallen. Alles valt en staat met eerlijkheid en oprechtheid.

Werkgevers stop met het uitbuiten van werknemers

Hetzelfde geldt voor situaties waarin werknemers worden uitgebuit, of niet voldoende worden beloond door werkgevers. Ook hier is de balans scheef. In alle gevallen geldt behandel iemand als hoe jij ook behandeld wilt worden.

Als je vindt dat je door je werkgever niet goed behandeld wordt is het belangrijk om ook te kijken naar wat jij niet goed doet. Corrigeer dat en vraag vergiffenis en geef ook vergiffenis, dan kan je hiermee de scheve groei alvast rechttrekken.

Trek zaken die je in het leven niet goed doet recht en maakt een nieuwe start, dan zal het je verbazen hoe je leven een andere wending aanneemt.

Peggy Budel
[email protected]


*Alles heeft een ziel, volgt in een ander artikel
** Ban uit je leven ‘waar je werkt daar moet je eten’, volgt in een ander artikel.

Meer nieuws

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…