fbpx

Meer focussen op preventieve zorg militairen en mentale en fysieke gezondheid van hun gezinsleden

GFC NIEUWS- Het F.A.C. Dumontier Militair Hospitaal levert volgens Defensieminister Krishnakoemari Mathoera een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg in Suriname.

Voor het ministerie is de gezondheid van militairen, voornamelijk de preventieve zorg zeer belangrijk. De bewindsvrouw heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan dit ziekenhuis. Zij kreeg daarbij een rondleiding en presentatie van wat er plaatsvindt.

De bewindsvrouw zegt dat de focus meer gelegd moet worden op de preventieve zorg aan militairen. Ze geeft aan in het algemeen geïnteresseerd te zijn in de gezondheidstoestand van de Surinaamse militairen. “We willen meer het accent leggen op de preventieve gezondheidszorg en dan wil je wel weten wat de situatie is,” zegt de minister.

Zo zou moeten worden nagegaan hoeveel militairen lijden aan hart- en vaatziekten en wat de meest belangrijke doodsoorzaken zijn. De minister heeft gevraagd dat er data wordt verzameld, zodat de komende periode preventief beleid daarop losgelaten kan worden. Behalve dat meer de focus gelegd moet worden op preventieve zorg aan militairen, de mentale en fysieke gezondheid van hun gezinsleden, zal het ziekenhuis deze zorg ook aan de hele samenleving moeten bieden.

BEKIJK OOK
Twee minderjarige meisjes verdronken

Minister Mathoera kreeg tijdens haar bezoek een presentatie over wat er allemaal gedaan wordt bij het ziekenhuis. Ook mocht ze tijdens de rondleiding zelf zien onder welke omstandigheden er gewerkt wordt. Ze geeft aan dat het probleem dat er bestond met de polikliniek, die bij haar aantreden niet in gebruik was, intussen is opgelost. Medicijnen die aan verval onderhevig waren, zijn verkocht en de apotheekruimte is verhuurd aan een bedrijf. Er is een nieuwe ruimte ingericht en patiënten kunnen direct na bezoek hun medicijnen ontvangen.

Enkele afdelingen van het Militair Hospitaal zijn reeds enige tijd ter beschikking gesteld aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Zo zijn er de afdeling verloskunde en ook de Jeugdtandverzorging ondergebracht. Minister Mathoera zegt dat met het AZP besproken zal worden hoe tot een betere samenwerking te komen. Verder wordt er gewerkt aan uitbreiding van labtesten, die in het Militair Hospitaal uitgevoerd worden.