Meer dan 73% Covid-besmettingen is buitenlandse variant

GFC NIEUWSREDACTIE- In de periode van 23 maart en 8 april zijn wederom monsters van het coronavirus opgestuurd voor onderzoek en is het resultaat is schrikbarend.

Meer dan 73% van de opgestuurde monsters blijkt een variant te zijn, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De Volksgezondheidsminister zegt dat we aan de rand van de afgrond staan van ons zorgsysteem.

De medische zorgsector maakt moeilijke tijden door vanwege de verergerde Covid-19-situatie in ons land.

De aanhoudende coronapandemie legt een enorme druk op de beddencapaciteit en zorgverlening van de ziekenhuizen.

Eerder deze week is de Nationale Ziekenhuisraad uitgekomen met een statement die een niet-rooskleurig beeld heeft geschetst.

De druk op de medische zorg neemt door de toename van Covid-19-geïnfecteerden enorm toe. Niet alleen de beschikbaarheid van bedden is zorgelijk, maar ook het gedeelte van het personeel in de tweede lijn, die aan het uitvallen is.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

De bewindsman geeft aan dat we midden in een derde golf zitten. De derde golf is niet conform de eerste en de tweede.

Deze is door de aanwezigheid van de varianten anders dan de voorgaande. De nieuwe varianten zorgen voor een snellere verspreiding en zijn agressiever.

Waarnemend directeur van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, tevens epidemioloog, Radjesh Ori heeft met behulp van een epidemilogische curve meer inzicht verschaft over medisch-technische data en feitelijkheden.

De verwachting is dat er dagelijks een enorme stijging zal zijn van Covid-19-positieven. “Wij zijn al degelijk in de derde golf, wij gaan nu nog naar de piek”.

Ori doet een oproep aan de samenleving, om zoveel mogelijk te testen bij het hebben van mogelijke symptomen. De positiviteitsratio is behoorlijk hoog.

De epidemioloog geeft verder aan dat de varianten zich enorm snel verspreiden, zo komt het manaus-variant in bijna alle delen van Paramaribo voor.

Minister Ramadhin geeft aan dat er een beroep gedaan zal worden op alle huisartsen in Suriname om het Covid-19-beleid te ondersteunen. “Wij hebben de krachten van deze artsen nodig. Zij zullen personen in thuisisolatie voor ons moeten monitoren.

Wij zullen alles eraan doen om het draagvlak te krijgen van de huisartsen, particuliere-en RGD-artsen om hun volledige medewerking te verlenen. Alleen door collectieve samenwerking zullen we kunnen voorkomen dat ons zorgsysteem crasht,” benadrukt de bewindsman.

Ramadhin zegt dat het uitbetalen van Covid-toelagen aan het zorgpersoneel prioriteit geniet en de regering er alles aan doet om de uitbetaling van maart 2021 zo spoedig mogelijk af te ronden.

De Volksgezondheidsminister beklemtoont hoe belangrijk een effectief pakket aan maatregelen is om de snelle verspreiding van het virus onder controle te krijgen.

“Een verdere escalatie van de huidige situatie zal ervoor zorgen dat een mogelijke total lockdown niet uit te sluiten is”, zegt de bewindsman.

Eerder was er heel wat ruis in de gemeenschap over een mogelijke total lockdown per 27 april, maar minister Ramadhin heeft op de persconferentie benadrukt dat er nu nog geen sprake daarvan is.

De Volksgezondheidsminister accentueert dat de maatregelen verscherpt zullen worden indien er geen verandering komt in de stijgende trend van Covid-19-positieven.

Het ministerie van Volksgezondheid zal een beraadslaging hebben met het Nationale Ziekenhuisraad en De Nationale Assemblee over de te nemen maatregelen bij verdere verspreiding van het coronavirus.

Overige berichten